NUMER 9 (2 marca 2005 r.)


ZARZĄD POWIATU W ROZSYPCE
Hemmerling nie poda się do dymisji!
Zarząd powiatu nakielskiego rozleciał się! Z członkostwa w nim zrezygnowało kilka osób. Do dymisji nie podał się natomiast przewodniczący tego gremium (i starosta zarazem) Piotr Hemmerling.
Rozpad władzy wykonawczej powiatu w Nakle, a także zmiany w składzie prezydium rady powiatowej są efektem zerwania przez Polskie Stronnictwo Ludowe umowy koalicyjnej z Sojuszem Lewicy Demokratycznej. W trakcie ostatniej sesji rady powiatowej ze swoich funkcji zrezygnowali:
 • Zbigniew Sabaciński - przewodniczący Rady Powiatu w Nakle
 • Waldemar Kaczmarek - wicestarosta nakielski
 • Ryszard Bagnerowski - członek zarządu powiatu nakielskiego
 • Piotr Rusin - przewodniczący komisji edukacji, promocji i sportu rady powiatowej.
  Zanim dotychczasowy wiceprzewodniczący rady Sabaciński zrezygnował ze swojej funkcji, odczytał oświadczenie radnych Klubu PSL. To stanowisko wyjaśnia powody zerwania koalicji (treść oświadczenia na stronie 22).
  Aktualnie zarząd powiatu nakielskiego, pomimo dymisji członków, działa w obecnym składzie. - Tak będzie do najbliższej sesji rady powiatowej. Chodzi o ciągłość władzy w powiecie - stwierdził starosta nakielski Piotr Hemmerling. - Jeśli chodzi o nowy skład zarządu, to zaproponuję wszystkim ugrupowaniom w radzie powiatowej uczestnictwo w nim. Chcę aby zarząd był ponadpolityczny i ponadpartyjny - dodał.
  Mimo rozpadu zarządu starosta Hemmerling nie zamierza podać się do dymisji. - Uważam że decyzje, które podejmowałem do tej pory były przemyślane i nie wstydzę się ich - wyjaśnił Hemmerling. - Starałem się między innymi o to aby każda część powiatu nakielskiego była jednakowo traktowana - dodał.
 • ST


  0,631 GRAMA
  Amfetamina u kcynianina
  W piątek, 25 lutego, w Kcyni policjanci z Komendy Powiatowej Policji w Nakle zatrzymali 22-letniego kcynianina.
  Zatrzymany miał przy sobie narkotyki w postaci amfetaminy w ilości 0,631 grama. Został osadzony w Policyjnej Izbie Zatrzymań do wytrzeźwienia i dyspozycji Prokuratury Rejonowej w Szubinie.
  ST


  POMOC DLA UCZNIÓW
  Wnioski nadal przyjmowane
  Uczniowie mogą jeszcze ubiegać się o pomoc materialną bądź finansową. Do 7 marca został przedłużony termin składania wniosków do Zespołu Obsługi Oświaty i Rekreacji w Nakle. Od stycznia obowiązują nowe kryteria jej przyznawania.
  Z pomocy mogą skorzystać uczniowie szkół podstawowych, gimnazjów, szkół ponadgimnazjalnych, liceów, szkół policealnych, kolegiów nauczycielskich, językowych z gminy Nakło oraz pracownicy służb społecznych, nie dłużej niż do ukończenia 24 roku życia. Ponadto pomoc przysługuje wychowankom ośrodków dla dzieci niepełnosprawnych do czasu realizacji obowiązku nauki (czyli do 18 roku życia). Przypomnijmy, że od nowego roku zmieniły się kryteria przyznawania pomocy dla uczniów. Może mieć ona charakter socjalny bądź motywacyjny. Do pierwszej grupy zaliczamy stypendia i zasiłki szkolne, a do drugiej stypendia za wyniki w nauce lub osiągnięcia sportowe. O warunkach jakie musi spełniać osoba, która zamierza ubiegać się o różnego rodzaju pomoc, informowaliśmy już w poprzednim numerze. Miesięczna wysokość dochodu na osobę w rodzinie ucznia nie może przekraczać 316 złotych.
  Stypendium szkolne nie przysługuje uczniowi, który otrzymuje inne stypendium o charakterze socjalnym ze środków publicznych. Wyjątkiem od tej zasady jest sytuacja, gdy łączna kwota innego stypendium i tego otrzymywanego z gminy nie przekracza 1120 złotych rocznie. W przypadku słuchaczy kolegiów nauczycielskich, nauczycielskich kolegiów języków obcych i kolegiów pracowników służb społecznych, kwota ta nie może być wyższa niż 1008 złotych.
  Stypendium szkolne wstrzymuje się lub cofa w przypadku ustania przyczyny, która stanowiła podstawę jego przyznania.
  Wnioski należy składać do 7 marca w ZOOR w Nakle. Będą rozpatrywane po uchwaleniu przez nakielską Radę Miejską regulaminu udzielania pomocy uczniom.
  MB


  JAKI LOS SZPITALA W NAKLE I SZUBINIE?
  Wyleczyć służbę zdrowia
  Szpital w Nakle jest zadłużony na około 3,7 milionów złotych, z kolei w Szubinie na około 6 milionów złotych. Na ostatniej sesji Rady Powiatu w Nakle, radni dyskutowali na temat rozwiązań, które uzdrowiłyby finanse służby zdrowia.
  Uwzględniając długi obu szpitali w powiecie nakielskim, przygotowano audyt, w którym zawarto cztery sposoby na rozwiązanie tego problemu. Pierwszą propozycją jest, aby szpitale działały tak jak dotychczas, ale restrukturyzowały się wewnętrznie. Drugą możliwością jest, aby obie placówki zdrowotne połączyły się w jedną jednostkę przy czym konieczna byłaby likwidacja konkurujących oddziałów. Trzecią propozycją ujętą w audycie jest, aby zachowane były oddziały, ale podlegające pod jedną dyrekcję. Ostatnią możliwością jest przekształcenie szpitali w spółki prawa handlowego.
  Na sesji obecni byli dyrektorzy obu szpitali, pielęgniarki, a także radna Irena Kolesińska, ordynatorka oddziału ginekologiczno-położniczego w Szubinie. Niektórzy radni nie kryli wzburzenia audytem. Nie doszło jednak do podjęcia decyzji o dalszym losie szpitali w Nakle i Szubinie.
  Do tego tematu radni wrócą na jednej z kolejnych sesji i rozstrzygną, który wariant audytu zostanie zrealizowany.
  MB


  INWESTYCJE DROGOWE W GM. KCYNIA
  Modernizacja ulicy Młyńskiej
  W gminie Kcynia realizowane będą w tym roku inwestycje. W pierwszym rzędzie planuje się budowę wodociągu oraz prace drogowe.
  Władze gminne przewidują budowę wodociągu w Tupadłach, aktualnie trwa przygotowywanie dokumentacji technicznej. Wydatkowana zostanie w tym roku na ten cel kwota w wysokości 110.000 złotych. Opracowana ma zostać też koncepcja budowy wodociągu w pradolinie Noteci. Z budżetu gminy Kcynia w tym roku przeznaczonych zostanie na to 40.000 złotych.
  Na terenie gminy Kcynia realizowane będą również inwestycje drogowe. Jedną z nich będzie kontynuacja prac na drodze w Dobieszewie. Wiosną położona ma tam zostać druga warstwa grysu bądź asfalt. Są przymiarki do opracowania technicznej dokumentacji budowy drogi gminnej w Suchoręczu. Nowego oblicza ulic mogą się również doczekać kcynianie.
  W mieście raz do roku ma być remontowana przynajmniej jedna droga. W 2005 roku zmodernizowana zostanie ulica Młyńska. Utwardzona zostanie nawierzchnia i położona będzie trylinka.
  MB


  ROSZADY W RADZIE POWIATOWEJ
  Kobieta za Antoniego Zbyluta
  Małgorzata Waleryś-Masiak jest nową wiceprzewodniczącą Rady Powiatu w Nakle. Zastąpiła na tym stanowisku Antoniego Zbyluta.
  W trakcie ostatniej sesji nakielskiej rady powiatowej wybierano zastępcę przewodniczącego w miejsce niedawno odwołanego Antoniego Zbyluta. Były dwie kandydatury. W imieniu Klubu Radnych Sojuszu Lewicy Demokratycznej Urszula Stachowiak zaproponowała Stefana Kubickiego. Szymon Karolczak (Inicjatywa Samorządowa) z kolei zgłosił na to stanowisko Małgorzatę Waleryś-Masiak. Był też wniosek Piotra Różańskiego (podpisany przez Różańskiego, Piotra Gondka i Czesława Muszyńskiego) o nie wybieranie wiceprzewodniczącego, ale przepadł w głosowaniu. W tym przypadku wnioskodawcy stwierdzili, że nie jest potrzebny drugi wiceprzewodniczący czyli prezydium rady może się składać nie z trzech ale z dwóch osób.
  Ostatecznie nowego wiceprzewodniczącego wybierało 21 radnych. 18 głosów uznano za ważne, zaś trzy - za nieważne. W głosowaniu tajnym wybrano Małgorzatę Waleryś-Masiak (11 głosów). Jej kontrkandydat Stefan Kubicki dostał 7 głosów. Na tym nie koniec zmian w prezydium tej rady. Jej przewodniczący Zbigniew Sabaciński podał się do dymisji. W tym przypadku będą potrzebne kolejne wybory.

  fot. ST - Za stołem prezydialnym nowa wiceprzewodnicząca rady powiatowej
  ST


  WYMIAR GODZIN PRACY
  Dla nauczycieli, logopedów
  Radni Rady Miejskiej w Szubinie ustalili tygodniowy wymiar godzin dla nauczycieli, logopedów i doradców zawodowych.
  Ustalono tygodniowy wymiar godzin w zakresie zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych wyżej wymienionych grup, które są zatrudnione w szkołach i przedszkolach na terenie gminy Szubin. Dla logopedów ustalono czas pracy o wymiarze 20 godzin. Z kolei doradcy zawodowi, którzy prowadzą zajęcia związane z wyborem kierunku kształcenia i zawodu w celu wspomagania uczniów do podejmowania decyzji edukacyjnych i zawodowych muszą przepracować 25 godzin tygodniowo.
  MB


  KONKURS POWIATOWY O POWSTANIU WIELKOPOLSKIM
  Niepokonana Anna Rózga z Bnina
  W ubiegłym tygodniu odbył się konkurs powiatowy o powstaniu wielkopolskim. Najlepszą okazała się Anna Rózga z Bnina, uczennica I LO im. B. Krzywoustego w Nakle. Jako jedyna odpowiedziała bezbłędnie na wszystkie pytania.
  Organizatorami konkursu były muzea w Nakle i Szubinie. Pytania przygotował w większości dyrektor nakielskiego Muzeum Ziemi Krajeńskiej Sławomir Łaniecki, który zasiadał w jury. W skład komisji również weszli: dyrektorka szubińskiego muzeum Kamila Czechowska i instruktorka Elżbieta Donarska, nauczycielka historii w SP nr 2 w Nakle Mariola Polańska.
  Uczestnicy musieli przejść przez dwa etapy konkursu: część pisemną i ustną. Pytania były trudne. Tematyka konkursu obejmowała przede wszystkim przebieg bitew, sylwetki dowódców powstania.
  Najlepszą wiedzą wykazała się Anna Rózga z Bnina, uczennica I LO im. Krzywoustego w Nakle. Odpowiedziała ona na wszystkie pytania. Na drugim miejscu uplasował się Jarosław Karpacz, uczeń Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych im. Staszica w Nakle. Trzecią lokatę zajął Piotr Szweda, uczeń LO w Kcyni. Pozostałe miejsca zajęli: IV miejsce - Piotr Zachariasz - ZSŻŚ w Nakle, V miejsce - Grzegorz Obarski - ZSP im. Staszica w Nakle, VI miejsce - Krystian Kucharski - LO w Nakle, VII Wit Kufta - LO w Kcyni.
  Laureaci otrzymali cenne nagrody ufundowane przez nakielskie Starostwo Powiatowe i Urząd Miasta i Gminy w Nakle. Wręczył je zwycięzcom starosta nakielski Piotr Hemmerling.
  MB


  SIEĆ KANALIZACYJNA W GMINIE MROCZA
  Nie jest źle - ma być lepiej
  Zgodnie z rozporządzeniem rządu z dnia 10 lutego gmina Mrocza opracowała projekt planu aglomeracji o równoważnej liczbie mieszkańców powyżej dwóch tysięcy. Plan ten zostanie umieszczony w Krajowym Programie Oczyszczania Ścieków Komunalnych co jest ważne dla gminy Mrocza z uwagi na przyszłe pozyskiwanie pieniędzy z funduszy krajowych oraz Unii Europejskiej.
  Mrotecki projekt zawiera informację o długości i rodzaju sieci kanalizacyjnej oraz oczyszczalni ścieków na terenie aglomeracji zrealizowanej w latach 1996 - 2004. W projekcie jest też informacja o długości i rodzaju sieci kanalizacyjnej planowanej do rozbudowy w latach 2005 - 2009.
  Przypomnijmy, że na terenie mroteckiej gminy wybudowana została jedna oczyszczalnia ścieków. Wykonana sieć kanalizacyjna wynosi obecnie 55,9 kilometra. Plany do 2009 roku to rozbudowa oczyszczalni o jeden tak zwany ciąg technologiczny. Inwestycja ta rozpocznie się już w tym roku i będzie finansowana z pieniędzy Unii Europejskiej (fundusz SAPARD). Do 2009 roku w gminie Mrocza planuje się wybudowanie kolejnych 40 kilometrów sieci kanalizacyjnej. Projektowane odcinki obejmować będą wsie: Modrakowo, Kosowo, Kozia Góra Krajeńska, Krukówko, Samsieczynek, Drzewianowo, Słupówko, Ostrowo, Wyrza, Matyldzin. Kanalizacja będzie też wybudowana w samej Mroczy (na os. Młodych i os. Agatki). Na te zadania gmina będzie się ubiegać o pieniądze spoza swojego budżetu.
  Zgodnie z planem aglomeracji na jeden kilometr sieci kanalizacyjnej na obszarze aglomeracji musi przypadać minimum 120 osób. W gminie Mrocza ten wskaźnik wyniósł 138.
  ST


  PROGRAM GMINY SZUBIN
  Współpraca z organizacjami samorządowymi
  Gmina Szubin opracowała program współpracy gminy z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2005 rok.
  Celem głównym programu jest poznawanie organizacji i ich potrzeb, podejmowanie działań w kierunku pobudzania aktywności społecznej w celu skuteczniejszego zaspokajania potrzeb społecznych. Burmistrz Szubina Ignacy Pogodziński dysponuje budżetem gminy. Decyduje o przyznaniu dotacji i innych form pomocy organizacjom.
  Gmina wspólnie z organizacjami realizuje wiele zadań. Do priorytetów należą: pomoc społeczna, działalność charytatywna, ochrona i promocja zdrowia, nauka, edukacja, oświata i wychowanie oraz upowszechnianie kultury fizycznej i sportu. Na ostatniej sesji Rady Miejskiej w Szubinie radni zatwierdzili program na bieżący rok.
  MB


  PO POSIEDZENIU IZBY ROLNICZEJ
  KRUS lepszy niż ZUS?
  W miniony poniedziałek w Nakle odbyło się posiedzenie Kujawsko-Pomorskiej Izby Rolniczej. Mówiono w trakcie zebrania o ważnych sprawach dotyczących rolników.
  Jedną z nich są zapowiadane zmiany w ubezpieczeniu rolników. Obecnie są oni w Kasie Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego (KRUS). Liczniejsze w Polsce jest płacenie składek do Zakładu Ubezpieczenia Społecznego (ZUS). Powszechne jest narzekanie przedsiębiorców na zbyt wysokie składki odprowadzane na rzecz ZUS. Na KRUS są mniejsze, ale być może w tym przypadku nastąpią zmiany. Mówił o tym Jerzy Morkowski, dyrektor oddziału regionalnego KRUS w Bydgoszczy. Poinformował o zmianach nowelizacji ustawy o ubezpieczeniach społecznych rolników.
  W trakcie posiedzenia członkowie izby rolniczej zapoznali się z systemem zbierania i wykorzystywania danych potrzebnych do prowadzenia rachunkowości w gospodarstwie rolnym.
  Szef biura powiatowego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w Nakle Adam Krasicki podsumował płatności obszarowe (zwane też dopłatami bezpośrednimi). Szczegóły z tej narady w kolejnych numerach Czasu.
  ST


  INWESTYCYJNE PLANY W GMINIE MROCZA
  Nowe wodociągi i wymiana rur
  Tydzień temu pisaliśmy o Wieloletnim Planie Inwestycyjnym Gminy Mrocza na lata 2005 - 2015. Jest on podzielony na sześć jakby osobnych planów.
  W tym numerze naszego tygodnika przedstawiamy Państwu szczegółowo jeden z tych osobnych projektów, który oficjalnie nosi nazwę Wieloletni Plan Inwestycyjny Urządzeń Wodociągowych Gminy Mrocza. Obejmuje on lata 2005 - 2009. Jest podzielony na dwa etapy (rok 2005 - etap I, lata od 2007do 2009 - etap II).
  W tym roku nowa sieć wodociągowa ma powstać między Krukówkiem a Drążnem. Jej długość to 3000 metrów bieżących. Przewidywana wartość tej inwestycji to 209 tysięcy złotych. W 2005 roku wybudowana zostanie też nowa sieć o długości 1800 metrów bieżących między Orlinkiem i Orlem (przewidywany koszt to 60 tysięcy złotych). Te dwa odcinki wodociągów zostaną sfinansowane z budżetu mroteckiej gminy.
  Duże inwestycje wodociągowe są przewidziane na lata od 2007 do 2009. Będą one polegać na budowie nowych sieci oraz wymianie rur z azbestowo-cementowych na wykonane z tworzywa sztucznego (PCV - polichlorek winylu). Ponadto w ciągu tych trzech latach zmodernizowane zostaną trzy stacje wodociągowe w: Mroczy, Wielu i Modrakowie.
  W latach 2007- 2009 nowa sieć wodociągowa z rur PCV ma powstać na następujących odcinkach:
 • Witosław - Izabela (2,4 km)
 • Izabela - Rajgród (2,8 km)
 • Rajgród - Rościmin (3,4 km)
 • Chwałka - Ostrowo (2,4 km)
 • Drzewianowo - Ostrowo (1,8 km)
 • Ostrowo - Ostrowo PGR (2,6 km)
 • Modrakowo - Wyrza (2,4 km)
 • Mrocza - Matyldzin (0,8 km)
 • Matyldzin - Wyrza (1,8 km)
 • Mrocza - Białowieża (1,8 km)
 • Orle - Witosław (2,2 km).
  Planowany koszt wybudowania tej sieci wodociągowej o łącznej długości 24,4 kilometra jest ogromny i wyniesie 1 milion 289 tysięcy złotych. Gmina Mrocza chce wydać na tę inwestycję 515 600 złotych. Pozostała kwota czyli 773 400 złotych ma pochodzić z tak zwanych funduszy pomocowych Unii Europejskiej.
  Oprócz nowej sieci nastąpi też wymiana rur azbestowo-cementowych na wykonane z tworzywa sztucznego. Nastąpi to według planów w miejscowościach:
 • Mrocza - 4,5 km
 • Modrakowo - 0,9 km
 • Krukówko - 3 km
 • Witosław - 4 km
 • Izabela - 1 km
 • Rajgród - 0,8 km
 • Rościmin - 0,8 km.
  Koszt tej wymiany też będzie znaczny. Według szacunków wyniesie 1 190 000 złotych. W tym przypadku gmina nie przewiduje udziału własnego w tej wymianie. 476 tysięcy złotych będzie najprawdopodobniej pochodzić z Agencji Nieruchomości Rolnych. Pozostała kwota ma pochodzić z funduszy pomocowych UE.
  Modernizacja stacji wodociągowych będzie polegać na zmianie systemu pompowania, zainstalowaniu zbiorników retencyjnych, wymianie urządzeń uzdatniania oraz na automatyce i sterowaniu. W przypadku stacji w Wielu i Modrakowie przewidziany jest montaż agregatu prądotwórczego.
 • ST


  DOTACJA Z URZĘDU MIASTA I GMINY W NAKLE
  Kto otrzyma wsparcie?
  Aż 14 organizacji pozarządowych - stowarzyszeń, klubów i związków - złożyło wnioski o dotację z Urzędu Miasta i Gminy w Nakle. Na działalność dla nich przeznaczone jest 174 350 zł. Tymczasem łączna kwota, jaka wynika z wniosków przygotowanych przez wszystkie organizacje biorące udział w konkursie to 331 289 zł. W tym roku po raz pierwszy podział dotacji odbywa się w drodze konkursu.
  Oceną wniosków zajmie się komisja konkursowa. W jej skład, zgodnie z Uchwałą nr XIX/183 Rady Miejskiej z marca 2004 roku, wchodzą: burmistrz, skarbnik, przedstawiciel komisji budżetu i finansów oraz 2 radnych, którzy zostaną oddelegowani przez przewodniczącego i wiceprzewodniczących Rady Miejskiej w Nakle.
  Najwięcej pieniędzy jest zarezerwowane dla organizacji rozpowszechniających kulturę fizyczną. Do podziału jest 130 tysięcy zł. Stara się o nie 5 klubów sportowych.
  Na ochronę i promocję zdrowia przeznaczono 27 350 zł. W tym przypadku wpłynęły wnioski od dwóch organizacji. Z kolei 15 tysięcy zł dotacji zarezerwowano na rozwój kultury, ochronę dóbr kultury i tradycji. Tu wpłynęło 5 wniosków. 2 tysiące zł to kwota dotacji na wypoczynek dzieci i młodzieży. Ubiegają się o nie dwie organizacje. Już niebawem komisja konkursowa przystąpi do prac nad oceną wniosków.


  DYŻURY KOMISJI MIESZKANIOWEJ
  Raz w miesiącu
  Od 1 marca komisja mieszkaniowa w Nakle zmienia harmonogram swoich dyżurów. Ustalono plan pracy jej członków do czerwca włącznie. Interesanci przyjmowani będą jeden raz w miesiącu.
  Członkowie komisji mieszkaniowej, której przewodniczy Jolanta Tadych będą pełnić dyżury w pierwszy wtorek każdego miesiąca.
  Klienci przyjmowani będą w godz. od 14.00 do 16.00. Harmonogram dyżurów przedstawia się następująco: 1 marca, 5 kwietnia, 10 maja i 7 czerwca.
  MB


  WYRÓWNANIE DLA NAUCZYCIELI
  Gm. Nakło winna jest 470.000 zł
  W ubiegłym tygodniu pisaliśmy o wyrównaniu dla nauczycieli ze szkół w gminie Nakło zgodnie z wymogiem w Karcie Nauczyciela. W tym tygodniu przedstawiamy Państwu obowiązujące stawki wynagrodzeń. Jak się okazało pensje nauczycieli w Nakle były mniejsze od średnich zarobków. Z tego względu w budżecie gminy na ten cel trzeba znaleźć 470.000 złotych. Łącznie z innymi wydatkami na oświatę, gmina musi pozyskać dodatkowo 1,3 milionów złotych.
  Karta Nauczyciela określa wysokość zarobków dla pedagogów, bazując na kwocie zapisanej w ustawie budżetowej państwa. Na jej podstawie wynika, że nakielscy nauczyciele otrzymywali mniejsze wynagrodzenia. Zespół Obsługi Oświaty i Rekreacji doprowadził do powstania tej nieprawidłowości. Burmistrz Nakła Piotr Centała zamierza wyjaśnić tę sprawę.
  W związku z zaistniałą sytuacją, nauczycielom przysługuje wyrównanie. Na ten cel należy pozyskać 470.000 złotych.
  Zgodnie z Kartą Nauczyciela średnie pensje nauczyciela powinny kształtować się następująco:
  - stażysta - 1450,79 złotych (aktualnie niższa w gm. Nakło o 121,51 złotych)
  - kontraktowy - 1813,49 złotych (niższa o 97,77 złotych)
  - mianowany - 2538,89 złotych (niższa o 147,48 złotych)
  - dyplomowany - 3264,28 złotych (niższa o 20,47 złotych).
  Nauczyciele otrzymają spłatę z wyrównaniem od stycznia. ZOOR przygotował regulamin wynagrodzeń, negocjowany przez związki zawodowe. Ujęte są w nim dodatki do pensji. W tym roku na oświatę trzeba będzie pozyskać dodatkowo łącznie 1,3 mln złotych. Na przedszkola niepubliczne wydatkowanych zostanie 350.000 złotych. Z kolei na wyrównanie mniejszej subwencji przeznaczonych zostanie 460.000 złotych.
  Ponad 470.000 złotych potrzeba na wyrównanie pensji i pokrycie zobowiązań z regulaminu wynagrodzeń.
  MB


  JURY DOSTRZEGŁO ARTYSTÓW Z SADEK
  Wyróżnienie i nagroda za występy
  W dniach od 25 do 26 lutego ponad 40 dzieci z Sadek uczestniczyło w IV Ogólnopolskim Turystycznym Śpiewaniu Kolejkowym w Białośliwiu. Impreza ta organizowana przez entuzjastów piosenki turystycznej zgromadziła znakomitych wykonawców znanych z Bazuny, Yapy czy Giełdy Piosenki w Szklarskiej Porębie.
  Koncert trwał niemal całą noc. Na tych, których zmorzył sen, czekały noclegi w miejscowej remizie strażackiej.
  Niebanalną atrakcją tej imprezy jest też zawsze sobotni przejazd zabytkową kolejką wąskotorową. Sadkowskich dzieci nie odstraszyło ani zimno, ani późna pora. W konkursie Śpiewania Kolejkowego uczestniczyły zespoły: "Późne Wnuki Zawiadowcy" prowadzony przez Jacka Ciechanowskiego i "Pancaki" pod kierunkiem Romana Andrzejewskiego. Oba zostały dostrzeżone przez jury; pierwszy z zespołów otrzymał wyróżnienie w postaci "Żelaznej szyny", zaś drugi - nagrodę "Brązowej szyny". Ponadto "Późne Wnuki Zawiadowcy" dostały specjalną nagrodę od menadżera zespołu "Zgórmysyny" za interpretację piosenki z ich repertuaru.
  Warto dodać, że zespół "Pancaki" zaprezentował autorskie piosenki Romana Andrzejewskiego, m.in. do tekstów Doroty Nyderek, która wraz z Lucyną Tyrańską i Renatą Andrzejewską przez cały czas konkursu wspierała młodych artystów, a także opiekowała się nimi podczas pobytu w Białośliwiu.
  ST


  PROGRAM WYKRYWANIA CHORÓB
  Cholesterol twój wróg
  Szpital w Nakle realizuje program wczesnego wykrywania chorób. W ramach niego prowadzone są bezpłatne badania. Jedno z nich polega na wykrywaniu chorób układu krążenia.
  Z badań mogą skorzystać zarówno kobiety, jak i mężczyźni w wieku od 35 do 55 lat, którzy są ubezpieczeni w Narodowym Funduszu Zdrowia. W ramach wizyty zostaną wykonane następujące badania: stężenia cholesterolu we krwi, LDL HDL, trójglicerydy, poziom glukozy we krwi, pomiar ciśnienia tętniczego oraz EKG. Wysoki cholesterol prowadzi do miażdżycy, warto więc skontrolować swój stan zdrowia. Osoby, u których wyniki badań wskazywać będą na nieprawidłowości zostaną skierowane do drugiego etapu badań. Pacjenci skorzystają z konsultacji kardiologicznej oraz innych zleconych przez lekarza badań.
  Osoby zainteresowane udziałem w programie mogą zgłaszać się do Poradni Lekarskiej POZ w Nakle lub rejestrować się telefonicznie: 385-53-03 od poniedziałku do piątku w godz. 8.00-18.00 oraz w soboty w godz. 8.00-14.00. - Zapraszamy osoby zainteresowane badaniami niezależnie w jakiej poradni korzystają z POZ - oznajmił dyrektor szpitala Józef Kimber.
  MB


  BIAŁE FERIE W KARNOWIE
  Frajda dla dzieciaków
  W pierwszą i drugą środę ferii nauczyciele Zespołu Szkół Specjalnych w Karnowie zorganizowali dyżury opiekuńczo-wychowawcze dla uczniów, którzy mieli ochotę skorzystać z atrakcji oferowanych w szkole.
  Podopieczni chętnie uczestniczyli w grach i zabawach o charakterze sportowym: rozegrali turniej piłki halowej, tenisa stołowego i unihokeja.
  Znalazły się osoby, które podjęły wyzwanie i uczyniły pierwsze kroki w nauce gry w warcaby. Nie lada gratką dla uczniów była możliwość skorzystania z zajęć informatycznych - serfowanie po internecie i gry komputerowe sprawiły wiele frajdy dzieciakom, które często nie mają żadnego innego dostępu do komputera. Odbywały się również próby teatrzyku szkolnego "Żak" - przygotowywano dzieci na konkurs PCK związany z profilaktyką zdrowotną. Dzięki zapobiegliwości dyrektora Albina Splitta dzieci mogły zjeść ciepły posiłek i skosztować słodyczy. Ponieważ wszyscy uczestnicy tych spotkań mile spędzili czas można wnioskować, że warto organizować ferie w ten właśnie sposób. Korzyści z tego płynące są wielorakie: uczniowie mają okazję poznać nauczycieli z innej strony- bardziej "na luzie", są w tym czasie bezpieczni i pod dobrą opieką.
  Pomimo tego, że akcja tego typu została zainicjowana pierwszy raz, nauczyciele zostali mile zaskoczeni dużą frekwencją na zajęciach. W tym miejscu należy wspomnieć, że pomoc w kwestii dojazdu dzieci do Karnowa zaoferował pan Leopold Zwoliński za co mu serdecznie dziękujemy.
  Magdalena Rychter


  KOLEJNY WERNISAŻ W PLAMA`S
  Szkło artystycznie
  W piątek, 25 lutego, w galerii Plama`s w Szubinie odbył się kolejny wernisaż. Tym razem zaprezentowano artystycznie zdobione szkło.
  Prace prezentowane na wystawie są wykonane przez Annę Owczarzak i młodzież z XIV Liceum Ogólnokształcącego w Bydgoszczy. Artystka zawsze interesowała się witrażami. Tej profesji uczy dzieci i młodzież podczas zajęć.
  Większość prac przedstawionych na wystawie wykonana została farbami witrażowymi.
  Zdobione szkło można oglądać do 11 marca.
  MB


  LEKCJA PRZYRODY DLA PRZEDSZKOLAKÓW
  Jak dbać o las
  W czwartek, 24 lutego, Przedszkole w Paterku odwiedził leśniczy, myśliwy z Koła Łowieckiego "Żubr", Henryk Zieliński, który przywitał dzieci myśliwskim pozdrowieniem "Darz Bór".
  W trakcie spotkania dzieci dowiedziały się o wielu ciekawych sprawach dotyczących lasu. W jaki sposób zbieramy runo leśne, nazwy drzew, długość ich życia, nazwy zwierząt oraz ptaków. Leśniczy zwrócił uwagę w jaki sposób dbamy o las. Dzieci obejrzały poroże sarny, karmidełko dla ptaków, szable dzika, rozpoznawały gałązki drzew iglastych, patrzyły przez lornetkę, grały na myśliwskiej trąbce, którą żegna się upolowane zwierzęta. W imieniu dzieci i personelu Przedszkola dziękujemy Henrykowi Zielińskiemu za przekazaną wiedzę o leśnictwie i myśliwstwie. Życzymy mu dalszych sukcesów w tej trudnej aczkolwiek bardzo ciekawej pracy. Udanych łowów. Darz Bór.
  Dyrektorka Przedszkola w Paterku, Mirosława Przygoda


  PO WALNYM WĘDKARZY
  Zarząd się nie zmienił
  W niedzielę, 27 lutego, w sali konferencyjnej Nakielskiego Ośrodka Kultury odbyło się Walne Sprawozdawczo-Wyborcze Zebranie członków koła PZW nr 109 w Nakle. Udział w zgromadzeniu wzięło 81 członków. Zebranie otworzył prezes Zdzisław Idzikowski, a przewodniczył naradzie długoletni Honorowy Prezes Koła Józef Frankowski. W trakcie zebrania obecna była Lucyna Strzelczyk, dyrektorka biura Okręgu PZW w Bydgoszczy.
  Sekretarz nakielskiego koła przedstawił sprawozdanie z działalności zarządu za okres od marca 2001 do lutego 2005 roku. Zebrani zostali poinformowani bardzo wnikliwie i wyczerpująco. Zarząd odbył 46 posiedzeń, w trakcie których zatwierdził 16 uchwał. W przeciągu czterech lat pracy koło doprowadziło do rekultywacji tak zwanego Hafenu. Rozpoczęto współpracę ze Starostwem Powiatowym w Nakle. Ta współpraca zainicjowała w sposób cykliczny organizowanie zawodów wędkarskich. W roku 2002 powstała i działa do chwili obecnej Powiatowa Liga w wędkarstwie spławikowym, w której udział brały reprezentacje z Kcyni, Szubina, Turu, Paterka oraz Nakła. Zarząd koła nie zapomniał także o młodzieży organizując dla niej już dwukrotnie zawody z okazji Dnia Dziecka. W kręgu zainteresowań zarządu koła była ochrona środowiska. - Dwukrotnie musieliśmy interweniować w Starostwie Powiatowym w Nakle, a także w Wojewódzkim Inspektoracie Ochrony Środowiska w Bydgoszczy. W przeciągu minionej kadencji zarząd dokonał bardzo dużego zarybienia naszych wód. Do otaczających nas rzeki Noteć , Kanału i jeziora Dęby w Samsieczynku wpuszczono łącznie prawie 8 kilograma ryb różnych gatunków - stwierdzono. Następnie głos zabrał pan Płaczek, który zapoznał zebranych z wynikami prac Sądu Koleżeńskiego. W okresie minionych czterech lat rozpatrywano 37 doniesień. Wędkarze dopuścili się następujących wykroczeń: wędkowali zbyt blisko urządzeń hydrostatycznych, dokonywali połowu na trzy wędki, używali dwóch przyponów, łowili niewymiarowe ryby. Ponadto Sąd dał kilku osobom upomnienia i nagany. W zebraniu głos zabrał także Komendant Powiatowej Społecznej Straży Rybackiej Leszek Nowak. Strażnicy skontrolowali łącznie 131 osób, przeprowadzili 90 kontroli. Stwierdzili naruszenie prawa u 9 osób, nałożyli kilka mandatów a także ściągnęli 14 wontonów i 2 słępy. Za uzyskane wyniki zajęli 11 miejsce w gronie 38 drużyn, które podlegają pod ZO PZW w Bydgoszczy. Następnie głos zabrał przewodniczący komisji rewizyjnej pan Trzuskawski. Zarząd koła w roku 2004 prowadził swoją działalność finansowo-księgową rzetelnie i dlatego komisja nie wniosła żadnych zastrzeżeń. W związku z tym postanowiła udzielić zarządowi poparcie przez aklamację.
  W wyniku jawnego głosowania większością głosów przy 4 przeciwnych i 1 wstrzymującym się pozostał ten sam skład zarządu. Zapoznano zebranych z kalendarzem zawodów wędkarskich jakie mają zostać przeprowadzone w tym roku. Na zakończenie uczestnicy uchwalili kilka wniosków, które powierzono zarządowi do realizacji.
  ST


  PROBLEM PODSTAWÓWKI Z POLICHNA
  Kiedy odejdzie dyrektorka?
  W ubiegły czwartek w sali Nakielskiego Ośrodka Kultury odbyła się kolejna sesja Rady Miejskiej w Nakle. Spore poruszenie wśród radnych wywołała informacja o sytuacji w Szkole Podstawowej w Polichnie. Burmistrz Nakła poinformował o spotkaniu z rodzicami uczniów i wynikach kontroli przeprowadzonej w szkole. Piotr Centała poinformował, że 28 stycznia dyrektorka SP w Polichnie Janina Dubiel złożyła rezygnację z funkcji dyrektora szkoły.
  9 lutego dyrektorka szkoły z Polichna Janina Dubiel została zawieszona w wykonywaniu swego urzędu.
  Skierowano do Kuratorium Oświaty w Bydgoszczy wniosek o wszczęcie postępowania wyjaśniającego w zakresie nieprawidłowości wykazanych podczas kontroli. 9 lutego burmistrz powierzył obowiązki dyrektora SP w Polichnie nauczycielce tej szkoły Marzenie Wesołowskiej.
  Radnego Henryka Podejki to stwierdzenie nie zadowoliło i dopytywał się czy i kiedy rezygnacja została przyjęta - 28 stycznia, czy 9 lutego? Oraz kiedy przestanie mieć miejsce sytuacja, że dyrektor szkoły w Polichnie będzie brać pieniądze, nie pracując na tym stanowisku.
  Dyrektorka Zespołu Obsługi Oświaty i Rekreacji w Nakle Alicja Jaranowska poproszona przez burmistrza o przedstawienie radnym tej sprawy powiedziała tylko, że sytuacja prawna jest skomplikowana i obecnie pracują nad nią prawnicy.
  - Od dwóch tygodni mamy sprzeczne informacje. Mecenasi mają problem z wydaniem jednoznacznej opinii - mówiła na sesji Jaranowska.
  Wystąpienie wiceburmistrza Andrzeja Krupińskiego rozwiało nieco wątpliwości.
  Stwierdził on, że rezygnacja została przyjęta, ale bez skutku natychmiastowego. Zgodnie z Kartą Nauczyciela dymisja będzie faktem dopiero po trzech miesiącach. Dyrektorka Janina Dubiel zostanie odwołana z funkcji dyrektora 31 maja. Od 9 lutego dyrektorka jest dodatkowo zawieszona w obowiązkach.
  Burmistrz wyjaśnił na sesji, że najchętniej by odwołał Janinę Dubiel w trybie natychmiastowym. Odpowiedź na pytanie, jak to zrobić, chciałby otrzymać od podległych sobie służb.
  Uważa też, że dla dobra szkoły w Polichnie zawieszona dyrektorka powinna odejść z tej placówki i podjąć pracę w innej szkole. Zgodnie z Kartą Nauczyciela może się to jednak stać tylko za jej zgodą.


  W TROSCE O LOS KAMIENIC
  Nie chcą ciężarówek
  Mieszkańcy kamienic przy ulicy Bydgoskiej w Nakle mają już dość przejazdu tą trasą pojazdów o wielkim tonażu. Chcą aby problem ten rozwiązali radni nakielskiej Rady Miejskiej.
  We wtorek, 25 stycznia, przewodniczący rady Bogdan Stachowski otrzymał prośbę mieszkańców ul. Bydgoskiej w Nakle. Odczytał ją w trakcie ostatniej sesji i przekazał ją do komisji ładu przestrzennego, rozwoju gospodarczego, gospodarki komunalnej o podjęcie działań wspólnie z urzędem miejskim w Nakle. Poniżej treść tego pisma.

  Pan Przewodniczący Rady Miejskiej w Nakle
  My właściciele i mieszkańcy kamienic w ciągu ulicy Bydgoskiej wnosimy do rady miejskiej o pilne podjęcie działań w sprawie doprowadzenia do jak najszybszej realizacji południowej obwiedni miasta.
  W ciągu ulicy Bydgoskiej zachowała się jeszcze nieliczna zabytkowa zabudowa, wśród której są kamienice mające po sto lat. Przetrwały zawieruchę wojenną i zapewniają one jeszcze kilkuset mieszkańcom dach nad głową oraz stanowią o niepowtarzalnym uroku miasta. Ten urok może niebawem ulec zniszczeniu, a to wskutek rosnącego natężenia ruchu ciężkich pojazdów przemieszczających się z kierunku Paterka przez centrum miasta przez całą dobę. Swoim tonażem, a nierzadko też szybką jazdą wywołują nieustanne drgania wpływające negatywnie na konstrukcję tych kamienic. Jako właściciele i mieszkańcy kamienic dbamy o ich zachowanie dokonując niezbędnych remontów, jednak prace te mijają się z celem, ponieważ nie jesteśmy w stanie zaradzić niszczącym skutkom wywoływanym ruchem ciężkich samochodów. Już w miesiąc po jakimkolwiek remoncie na ścianach i suficie ponownie pojawiają się rysy, odpada tynk, osłabia się mocowanie sztukaterii i elementów ozdobnych elewacji. To ostatnie może zagrozić poważnie przechodniom. Kto w razie jakiegoś nieszczęścia poniesie wówczas odpowiedzialność? Powolna nieustanna degradacja starej zabudowy miasta doprowadzi w konsekwencji do stanu zagrożenia katastrofą budowlaną. Pragniemy zwrócić uwagę, że we wszystkich miastach, gdzie jeszcze utrzymała się stara zabudowa, władze czynią wszystko, aby zachować ją na dalsze lata i nawet wyłączają z ruchu określone odcinki ulic. Zdajemy sobie sprawę, że całkowite wyłączenie w przypadku Nakła nie wchodzi w rachubę i nawet tego nie żądamy, jednak wyprowadzenie ruchu ciężkich pojazdów poza miasto uważamy za jak najbardziej uzasadnione i pilne. W związku z powyższym wnosimy jak na wstępie i prosimy o informację, jakie kroki i kiedy Wysoka Rada zamierza podjąć, by tę niecierpiącą zwłoki sprawę załatwić.
  ST


  ZEBRANIE WIEJSKIE W BRONIEWIE
  Planowane inwestycje w gminie
  We wtorek, 22 lutego, w Broniewie odbyło się zebranie wiejskie. Rozpoczął je sołtys Marek Musiał, który powitał zebranych mieszkańców w liczbie 15 osób i przybyłych gości: wójta Zygmunta Gliszczyńskiego, skarbniczkę Krystynę Majchrzak, sekretarza Ryszarda Adamkiewicza, Annę Piszczek oraz radnego Tadeusza Chojnackiego.
  Na początku spotkania sołtys przedstawił sprawozdanie ze swojej działalności w roku 2004, skarbniczka gminy Sadki Krystyna Majchrzak przedstawiła sprawozdanie z wykonania budżetu za rok 2004. Następnie wójt Zygmunt Gliszczyński omówił założenia budżetu na rok 2005 i plan inwestycji do wykonania.
  Następnie Zdzisław Żygas reprezentujący ODR w Minikowie przekazał rolnikom informacje dotyczące zakończonych programów pomocowych oraz nowych rozpoczynających się, w szczególności dopłaty do płyt obornikowych. Przekazał też zasady jakie musi spełnić gospodarstwo rolne, aby uczestniczyć w wybranym programie. Następnie odbyła dyskusja podczas której rolnicy poruszyli sprawy otrzymywania rent strukturalnych, jakie warunki powinny być spełnione, aby tę rentę otrzymać.
  Mieszkańcy zadawali również pytania czy jest prowadzone postępowanie egzekucyjne wobec zaległości podatkowych. Przybyłych na spotkanie również interesowało funkcjonowanie fotoradaru na terenie gminy Sadki oraz wpływy z mandatów, plany dotyczące gazyfikacji gminy Sadki. Uczestnicy zebrania poruszyli sprawę braku zjazdów na skrzyżowaniu drogi krajowej nr 10 w Śmielinie w kierunku na Dębowo oraz dyskutowali o różnych sprawach nurtujących rolników, m.in. o stanie dróg lokalnych, braku rowów odprowadzających wodę z jezdni, niszczeniu dróg przez wielkie samochody ciężarowe.


  PRZEJRZYSTA POLSKA W NAKLE
  Powołano komisję
  Nakielski burmistrz Piotr Centała powołał do życia zespół odpowiedzialny za wdrażanie w życie zadań wynikających z programu "Przejrzysta Polska".
  W skład komisji weszli Krzysztof Mikietyński, który pełnił będzie funkcję koordynatora. Poza Mikietyńskim znaleźli się w niej również członkowie - Sławomir Krainski, Rodryk Szamlewski, Alicja Kruszczyńska i Renata Pilarska. Nad całością prac czuwać będzie sekretarz Miasta i Gminy Nakło Iwona Romińska-Jędrzejczak. Za kontakty z mediami w sprawie prac zespołu odpowiadał będzie Robert Erdmann. Burmistrz Piotr Centała wydał już odpowiednie rozporządzenia sankcjonujące kompetencje i odpowiedzialność za realizację poszczególnych zadań.
  W tym roku w ramach "Przejrzystej Polski" ma powstać m.in. opis usług świadczonych przez samorząd, kodeks etyczny pracowników urzędu oraz utworzony zostanie także punkt informacyjny.


  KĄCIK WSPOMNIEŃ
  Jeszcze raz ze starej "Jedynki"
  Spotkania, te przypadkowe i zamierzone, po latach i niewielkiej odległości czasowej mogą być bogate w doświadczenia i przeżycia. Jakże często okazuje się, że to bliska rodzina, a tak mało się znamy. Często pogrzeby są okazją do spotkań rodzinnych. Dobrze byłoby abyśmy sami stwarzali okazję organizując spotkania koleżeńskie nawet w niewielkim gronie.
  Zjazdy rodzinne kuzynostwa też są okazją do pogłębiania więzi i poznania swoich bliskich. Doświadczenie uczy, że tylko tą drogą nie zapominamy o istnieniu bliskich osób, z którymi łączą nas więzy krwi. Jakże często jedynym źródłem wiedzy jest stara fotografia, która jest jak tabula rasa (niezapisana tablica). Stawiamy wówczas pytanie, które zostaje bez odpowiedzi. Dzisiaj ten temat poruszam pobieżnie. Myślę, że warto do niego wrócić. Póki co przede mną kolejna fotografia z albumu Basi Beger, ówczesnej uczennicy Szkoły Podstawowej nr 1. Na odwrocie drobnym pismem "13.06.72 ostatni dzień lekcji w klasie 8. To już nie te małe dzieciaki z klasy I. To absolwenci Szkoły Podstawowej nr 1 wraz z wychowawczynią Danutą Przybylską, wówczas bardzo młodą nauczycielką. Nie tak dawno pożegnaliśmy Danutę Przybylską, dyrektorkę Szkoły Podstawowej nr 3. Ostatnie nasze spotkanie i rozmowy z okazji Dnia Nauczyciela. Danka zawsze pamiętała o swoich koleżankach po fachu, już na zasłużonej emeryturze. Zawsze aktywna i szukająca nowych wyzwań. Nieraz sobie myślałam "rozpiera ją energia i praca twórcza". Powiem krótko - "Danusiu żyłaś dla Twojej szkoły i taką Cię będziemy pamiętali". Niektóre ze zdjęć mogę opublikować dzięki moim koleżankom, znajomym czy przyjaciołom. Przypadkowe spotkanie na ulicy i niekończąca się rozmowa z panią Haliną Dobiała-Czaskawską zaowocowała wspomnieniami i unikalną fotografią z lat 1953-1954. Przedstawia ona kadrę nauczycielską, sekretarki i młodzież ze Szkoły Podstawowej nr 1. Sekretarki tej szkoły (siedzą d lewej) p. Massel i Dobiała, dalej nauczyciele: p. Fryder i Łaszczewska, po raz pierwszy udało mi się "znaleźć" takie zdjęcie. Fotografia przypomina niektóre nazwiska uczniów: Czesław Dończewski, Bogdan Kruk, Basia Janiszewska, Paliwoda, Kin... Myślę, że wiele osób dojrzy i rozpozna koleżankę czy kolegę z lat szkolnych. Miłych wrażeń.
  PS Pani Halinie Dobiała i Basi Beger dziękuję za zdjęcia.
  Eugenia Czyż


  POPRAWA SZANS ZNALEZIENIA PRACY
  Program dla kobiet ze wsi
  Bezrobotne kobiety ze środowisk wiejskich z terenu powiatu nakielskiego mogą zwiększyć swoje szanse na znalezienie pracy. Warunkiem jest wzięcie udziału w specjalnym programie.
  - W związku z rozpoczęciem realizacji projektu "Integracja i reintegracja kobiet na rynku pracy" mamy zaszczyt zaprosić do wzięcia udziału w nim kobiet z naszego regionu - poinformowała specjalistka ds. doradztwa i szkoleń nakielskiego biura powiatowego Kujawsko-Pomorskiej Izby Rolniczej Janina Zielińska. - Jesteśmy lokalnym partnerem IMC Consulting, który jest realizatorem tego projektu - dodała.
  Jest to pilotażowy projekt mający na celu udzielić wsparcia i pomocy dl kobiet, które opuściły rynek pracy i które pragną zwiększyć wiarę we własne możliwości, zwiększyć kwalifikacje oraz podnieść możliwość znalezienia pracy na lokalnym rynku pracy. Zapewniony będzie zwrot kosztów przejazdu, posiłek. Kursy będą bezpłatne. W przypadku kobiet wychowujących dzieci, zapewniona zostanie opieka nad ich pociechami. W programie mogą uczestniczyć też żony rolników.
  Bliższe informacje udzielane są w biurze powiatowym KPiR w Nakle, ulica Dąbrowskiego 46 we wtorki, środy, piątki w godzinach od 9.00 do 16.00 lub telefonicznie 386-13-19 (koordynatorka programu Janina Zielińska).
  Informacje są też udostępnione na stronie internetowej (www.kpir.pl).
  ST


  KOLEJNE ETATY DLA ABSOLWENTÓW ŻEGLUGI
  Spotkanie z armatorami
  Duże zainteresowanie wzbudziło spotkanie uczniów i absolwentów Zespołu Szkół Żeglugi Śródlądowej w Nakle z armatorami i prezesem "Żeglugi Bydgoskiej" Wojciechem Reszką, które odbyło się w miniony czwartek w świetlicy Zespołu Szkół Żeglugi Śródlądowej w Nakle. Młodzież, która po brzegi wypełniła salę usłyszała, że są dla niej miejsca pracy.
  Prezes "Żeglugi Bydgoskiej", podobnie jak inni goście, stwierdził że celem wizyty w tej placówce był fakt werbowania uczniów tej szkoły do pracy na jednostkach holenderskich. - Nie chcemy przeszkadzać konkurencji, ale na pewno takie zarobki o jakich była mowa nie są realne - przekonywał prezes Reszka. Przytakiwali mu również dzierżawcy barek "Żeglugi Bydgoskiej".
  Stwierdzili oni, że za granicą małe są możliwości awansu, gdyż właściciel barki przekazuje ją zwykle swojemu krewnemu. W Polsce za kilka lat każdy z obecnych uczniów Żeglugi w Nakle sam będzie mógł zostać dzierżawcą i prowadzić swój biznes.
  - Chcemy inwestować w barki, będzie ich coraz więcej i potrzebna będzie kadra - wyjaśnił prezes Reszka.
  Młodzież usłyszała na spotkaniu, że w najbliższym czasie potrzebni będą nowi pracownicy. Armatorzy deklarowali, że z początkiem sezonu są gotowi przyjąć do pracy młodych ludzi. Uczniowie zadawali pytania dotyczące ilości wolnych miejsc pracy. Armatorzy stwierdzili, że na pewno dla tego i następnego rocznika będzie miejsce. Młodzież pytała też o zarobki, o przerwy w pracy, o długość praktyk i rodzaj umów o pracę, które pracodawcy są gotowi zaoferować absolwentom.
  - Posiadany dyplom i patenty nie zawsze wystarczą, by zaistnieć w tym zawodzie - podkreślali goście.
  - Na praktyki kierowanych będzie więcej uczniów - obiecywał, powołując się na uzgodnienia z dzierżawcami barek i przedstawicielami "Żeglugi Bydgoskiej" - dyrektor szkoły Rafał Woźniak.
  Takich pomyślnych dla młodzieży ustaleń było w trakcie spotkania więcej. Dzięki takim spotkaniom poszukujący pracowników armatorzy mają informacje o absolwentach "Żeglugi" szukających zajęcia. Ułatwi to werbowanie nowych pracowników.

  fot. SŁ - Zaproszeni goście omawiali kwestie zatrudnienia absolwentów Żeglugi


  RADA PUKA DO DRZWI URZĘDNIKÓW
  Mrocza jako pierwsza
  W miniony piątek w Mroczy odbyła się kolejna sesja rady miejskiej. W porządku obrad znalazło się sprawozdanie nakielskiej Rady Powiatowej Kujawsko-Pomorskiej Izby Rolniczej.
  - Gmina Mrocza jest pierwszą, która ujęła wystąpienie naszej izby w swoim porządku obrad rady gminnej - stwierdził delegat do Walnego Zgromadzenia KPiR Radosław Mrugowski. - Niech będzie to dobrym wzorem dla innych samorządów z powiatu nakielskiego - dodał.
  Sprawozdanie dotyczyło ubiegłego roku. W 2004 roku izba rolnicza w Nakle wnioskowała:
  - do Krajowej Spółki Cukrowej w Toruniu o to, aby rolnicy, którzy odstawili buraki cukrowe do nakielskiej cukrowni otrzymali zapłatę w terminie zagwarantowanym w umowie kontraktacyjnej
  - o zmniejszenie z 80 do 50 ton wysokości jednej partii pszenicy konsumpcyjnej w skupie interwencyjnym
  - o przyspieszenie wypłaty dopłat obszarowych na terenie powiatu nakielskiego a w szczególności w gminach objętych dopłatami uzupełniającymi z tytułu ONW (o niekorzystnych warunkach gospodarowania)
  - o to by działki rolne położone w strefie ONW nie miały ograniczeń co do swobodnego obrotu ziemią
  - o zmniejszenie opłaty notarialnej przy przechodzeniu rolników na renty strukturalne (liczono od wartości gospodarstwa, obecnie jest to ryczałt - 600 złotych).
  Nakielska izba wystąpiła z wnioskiem do Agencji Nieruchomości Rolnych w Bydgoszczy o to aby ograniczyć przetarg na dzierżawę lub sprzedaż gruntów położonych w gminie Mrocza, we wsiach Drążno, Ostrowo. Chodzi o to, aby mogli wziąć w tym przetargu tylko rolnicy z gminy Mrocza. Zarówno Radosław Mrugowski, jak i mrotecki burmistrz Wiesław Gozdek zgodnie oświadczyli, że należy w przyszłości zacieśnić współpracę między Urzędem Miasta i Gminy w Mroczy a nakielską Radą Powiatową Izby Rolniczej.
  ST


  RUSZYŁA KAMPANIA INFORMACYJNA
  Kto chce być "ambasadorem"?
  Młodzi ludzie z terenu powiatu nakielskiego mają szansę lepiej poznać Traktat Konstytucyjny Unii Europejskiej. W województwie kujawsko-pomorskim rozpoczyna się bowiem program "Ambasadorzy Konstytucji Europejskiej".
  Rusza szeroka akcja informacyjna mająca przybliżyć młodym ludziom wiedzę o Traktacie Konstytucyjnym Unii Europejskiej. W trakcie jej trwania ma być przeszkolonych tysiące uczniów i studentów. Organizatorzy kampanii chcą przybliżyć im treści tego dokumentu, ideę instytucji europejskich, a także pomóc w kształtowaniu uczestników programu jako nowych liderów społeczności lokalnych.
  Kampania ta ruszyła 10 lutego br. Organizuje ją Młode Centrum, a patronami honorowymi są posłowie do Parlamentu Europejskiego: Bronisław Geremek i Jan Kułakowski. Organizatorzy akcji korzystają z pomocy Fundacji im. Roberta Schumana i Urzędu Komitetu Integracji Europejskiej.
  Kampania "Ambasadorzy Konstytucji Europejskiej" jest skierowana do uczniów szkół ponadgimnazjalnych i studentów. Organizatorzy zamierzają ją rozreklamować między innymi przy użyciu internetu. Właśnie na stronie internetowej www.ambasadorzy.pl. są wszelkie informacje na temat akcji. Znajduje się tam też formularz zgłoszeniowy. Trzeba się spieszyć gdyż zgłoszenia kandydatów na "ambasadorów" będą przyjmowane do 10 marca.
  ST


  SPOTKANIE INTEGRACYJNE MŁODZIEŻY
  Sobota przy sztaludze
  W sobotę, 26 lutego, w Nakielskim Ośrodku Kultury odbyło się spotkanie integracyjne młodzieży z Bydgoszczy i Klubu Młodego Plastyka z Nakła. Gościem imprezy był artysta-malarz Waldemar Zyśk z Bydgoszczy.
  Przewodnie hasło spotkania brzmiało: sobota przy sztaludze - malarskie ABC. Od godz. 10.00 do 17.00 w sali NOK-u młodzież próbowała swoich umiejętności malarskich. Wskazówek udzielał im Waldemar Zyśk, artysta-malarz, specjalizujący się w portretach. Pokazał młodzieży jak malować martwą naturę, stworzyć rysunek oraz jak przedstawić postacie na płótnie . Przy okazji odbyła się też mini wystawa autorska prac Waldemara Zyśka. Na zakończenie artysta ocenił prace młodych artystów.
  MB


  ZEBRANIE WIEJSKIE W MROZOWIE
  Przedstawiono sprawozdania
  W środę, 23 lutego, w świetlicy w Mrozowie odbyło się zebranie wiejskie. Podczas spotkania sołtyska przedstawiła sprawozdanie ze swej działalności w 2004 roku oraz przedstawiono projekt działań na rok 2005.
  Zebranie rozpoczęła sołtys Iwona Pyra, która powitała zebranych mieszkańców w liczbie 33 osób i przybyłych gości: wójta Zygmunta Gliszczyńskiego, skarbnika Krystynę Majchrzak, sekretarza Ryszarda Adamkiewicza, Elżbietę Lewandowską, Laurę Kowalewską oraz radną Wiesławę Jankowską.
  Sołtyska przedstawiła sprawozdanie ze swojej działalności w roku 2004.
  Skarbnik Gminy Sadki Krystyna Majchrzak przedstawiła sprawozdanie z wykonania budżetu za rok 2004, a wójt Zygmunt Gliszczyński omówił założenia budżetu na rok 2005 i plan inwestycji do wykonania. Wójt stwierdził, że wyznacznikiem możliwości inwestycyjnych i innych działań gminy są finanse, a plan inwestycyjny jest dostosowany do wielkości przychodów w roku 2005.
  Laura Kowalewska omówiła Program Odnowy Wsi i udział społeczności Mrozowa w tym programie. W Mrozowie planuje się zagospodarowanie terenu przy świetlicy na kwotę 35 tys. zł.
  Radna Wiesława Jankowska ustosunkowała się do artykułu, który ukazał się w gazecie lokalnej o miescowości Mrozowo oraz przekazała zebranym jakie starania poczyniła w zakresie wykonania przejścia dla pieszych przez drogę krajową nr 10. Zasygnalizowanie problemu usuwania awarii sieci energetycznej przez energetykę, jak i zapychania się studzienek kanalizacyjnych przy blokach.
  Reprezentujący Zakład Energetyczny w Nakle Czesław Błaszczyński przedstawił mieszkańcom sposoby rozliczeń energii elektrycznej w wybranych okresach czasowych. Mieszkańcom zależy, aby płacić co dwa miesiące wg odczytów za faktycznie zużytą energię, a nie jak dotychczas płacić miesięczny ryczałt i rozliczać zużycie w stosunku rocznym. Przy wejściu do świetlicy wiejskiej w Mrozowie można było podziwiać wystawę miniaturek aniołów, lalek i zwierzątek wykonanych przez miejscowych artystów.


  NAKIELSKIE ULICE W ZŁYM STANIE
  Dziury i koleiny w nawierzchni
  Nakielskie ulice są w bardzo złym stanie i nie wiadomo kiedy się to zmieni. Mimo wszelkich apelacji i rozważań na ten temat wszystko kończy się zazwyczaj na słowach i liście pobożnych życzeń.
  Zima powoli przechodzi do historii. Śnieg powoli topnieje i odsłania to co się pod nim znajduje. Bynajmniej nie jest to widok, który radowałby oczy przechodniów, a zwłaszcza uczestników dróg w naszym regionie. Dziury, które są na jezdni każdy widzi, ale nikt nie może, lub nie chce się nimi zająć.
  Jeśli nawierzchnia jest dziurawa robi się niebezpiecznie, o czym doskonale wiedzą kierowcy. Drogi w naszym powiecie są bardzo złej jakości. - Jeśli chodzi o miasto to źle wygląda, a co dopiero mają powiedzieć mieszkańcy wsi - stwierdził mieszkaniec Paterka. Ulica Poznańska, którą Nakło wita gości przybywających z południa Polski do najlepszych nie należą. - Kierowcy się skarżą, że jest źle.
  - Trzeba bardzo uważać aby w swoim samochodzie nie zepsuć sobie podwozia. Uważam, że taka ulica powinna być lepiej zadbana. Goście przyjeżdżają do naszego miasta i co widzą? Dziury, koleiny, zastoiska wodne. Wiadomo jest, że w wielu miastach jest źle, ale jaka to pociecha. Myślę, że ktoś powinien coś z tym wreszcie zrobić - stwierdził jeden z mieszkańców Nakła. - Myślę, że to źle świadczy, głównie o gospodarzach miasta - dodał.

  fot. SŁ - Dziury takie jak ta na nakielskim Rynku budzą niepokój kierowców


  TRZECI RAZ W DOMU DZIECKA "FILIPEK"
  "Żegluga dzieciom"
  1 grudnia 2004 roku odbyła się na terenie Zespołu Szkół Żeglugi Śródlądowej w Nakle zbiórka pieniędzy i darów rzeczowych dla "osieroconych" dzieci. Młodzież wykazała się pomysłowością oraz przedsiębiorczością w tym dobroczynnym przedsięwzięciu.
  Mając na uwadze fakt, iż w grudniu dzieci są często odwiedzane i obdarowywane upominkami, postanowiliśmy udać się do nich w lutym 2005 roku. Młodzież Zespołu Szkół Żeglugi Śródlądowej w Nakle przebrana w postacie bajkowe przekazała prezenty dzieciom i niemowlakom z Domu Dziecka "Filipek" przy ul. Stolarskiej w Bydgoszczy. Ich wkład okazał się nieoceniony, także dzięki wspólnej zabawie jak i prowadzonym rozmowom.
  Cieszy fakt, iż uczniowie nie są obojętni na potrzeby drugiego człowieka. Tak niewiele, jak się okazało, można zrobić, by na twarzach niemowlaków i dzieci pojawił się przyjazny uśmiech. Zdajemy sobie sprawę z tego, że pomoc nasza ma wymiar symboliczny, gdyż nie jesteśmy w stanie zaspokoić wszystkich potrzeb.
  Wracaliśmy zmęczeni, ale z pewnością bogatsi w nowe doświadczenie. Radość i ufność maluchów wywarła na nas niezatarty ślad. Była to dla nas kolejna lekcja życia, dzięki której lepiej rozumiemy słowa Menandera: "Jakże uroczą istotą jest człowiek, jeżeli jest człowiekiem".
  Dziękujemy młodzieży ZSŻŚ i nauczycielom, którzy włączyli się w akcję pt. "I Ty możesz zostać św. Mikołajem".
  Dziękujemy nauczycielowi Czesławowi Mrozikowi za dowiezienie upominków, firmie P.H.U. ARDOS za wsparcie finansowe akcji, Katarzynie Stachowiak - kierowniczce "POLO-MARKET" w Nakle, państwu Kieczmerskim z Paterka, właścicielom sklepu "Ania" w Nakle.
  Aneta Sikorska, Wioletta Ossowska - nauczycielki ZSŻŚ w Nakle


  ZAWÓD KOLEKCJONER
  Układanie herbów z zapałek
  Każdy z pewnością ma swoje hobby i każdy czymś się interesuje w życiu. Jedni chlubią się zbieraniem znaczków a inni tym, że posiadają w swojej kolekcji antyki. Nakielanin Kazimierz Leppak zaprezentował w naszej redakcji swoje hobby.
  Pan Kazimierz zbierał zapałki i układał z nich piękne herby. Jak nam powiedział wymagało to wiele wyrzeczeń i precyzji.
  - Czasami moja rodzina mi mówiła, że nie można ze mną pogadać, bo ja byłem pochłonięty pracą. Herby tworzyłem z zapałek bardzo długo. Stworzenie herbu Polski trwało ponad 250 godzin - stwierdził Kazimierz Leppak. W swojej kolekcji ma jeszcze inne heby między innymi Nakła i Bydgoszczy.
  - Moje zainteresowanie pracami z zapałek zaczęło się od pewnej wycieczki, gdy zobaczyłem piękny obraz Matki Bożej. Wtedy postanowiłem zrobić taki obraz i tak się zaczęło. Pamiętam gdy było otwarcie nakielskiego muzeum ja miałem już gotowy herb Nakła i został on umieszczony na wystawie - stwierdził kolekcjoner.
  Poza tym nakielanin ma jeszcze jedno hobby. Jest nim zbieranie pudełek papierosów.
  - W swojej kolekcji mam ponad 630 takich opakowań z całego świata. Brakuje mi jedynie kartoników z Australii - wyjaśnił kolekcjoner z grodu nad Notecią.


  II ETAP PRZEGLĄDU TWÓRCZOŚCI SZKÓŁ PODSTAWOWYCH
  Piosenka o mojej szkole
  W ubiegłym tygodniu w Nakielskim Ośrodku Kultury odbył się II etap przeglądu twórczości szkół podstawowych gminy Nakło. Był to konkurs muzyczny, którego tematem była "Piosenka o mojej szkole".
  Każda szkoła typowała grupę wokalną lub wokalno - instrumentalną, która wykonywała wybraną przez szkołę piosenkę. Do konkursu przystąpiło 5 szkół. Wybrane przez siebie piosenki zaprezentowały: Szkoła Podstawowa nr 2 w Nakle, Szkoła Podstawowa nr 3 w Nakle, szkoły podstawowe w Paterku, w Olszewce i w Występie. Wyniki konkursu są następujące:
  I miejsce zajęła szkoła w Olszewce - otrzymując 3 punkty,
  II miejsce zajęły SP 2 i SP 3 w Nakle - 2 punkty,
  III miejsce Występ i Paterek - 1 punkt.
  Za sam udział w zawodach reprezentacja szkół otrzymuje 2 punkty.
  Do rozegrania pozostały kolejne etapy konkursu. Pierwszy z nich - etap teatralny odbędzie się 21 marca, a następny tj. taneczny odbędzie się najprawdopodobniej w kwietniu. Nagrodą główną dla zwycięzcy konkursu będzie zestaw kina domowego dla szkoły. fot. Jacek Tomasz - Uczniowie zaprezentowali swoje talenty muzyczne


  WNIESIONA PRZEZ NAKIELANINA
  Skarga z gabinetu wojewody
  Kilka tygodni temu do przewodniczącego Rady Miejskiej w Nakle Bogdana Stachowskiego dotarła skarga nakielanina Henryka Dolacińskiego. Stachowski uznał, po konsultacji z odpowiednimi osobami, że nie jest to skarga tylko wniosek.
  Skarga Dolacińskiego wpłynęła z Gabinetu Wojewody Kujawsko-Pomorskiego. - W związku z treścią tego pisma, po wstępnej analizie sprawy przez komisję rewizyjną oraz po konsultacjach z radcą prawnym uznałem, że sprawa ta w istocie nie jest skargą a wnioskiem - wyjaśnił Bogdan Stachowski. - Zgodnie bowiem z art. 222 Kodeksu Postępowania Administracyjnego o tym czy pismo jest skargą czy wnioskiem decyduje jego treść nie zaś formalna nazwa. Wnioski dotyczą zaś między innymi lepszego załatwiania spraw obywateli - dodał.
  Według przewodniczącego sprawa ta w istocie dotyczy wniosku o określone załatwienie sprawy mieszkaniowej. Komisja rewizyjna nakielskiej rady na posiedzeniu w dniu 7 lutego br. z udziałem osób zainteresowanych i pracowników nakielskiego Urzędu Miasta i Gminy rozpatrzyła to pismo. Zajęła ona następujące stanowisko:
  - Rozwiązaniem sprawy powinien zająć się UMiG w Nakle, a następnie komisja merytoryczna, czyli komisja ładu i porządku publicznego.
  - Biorąc pod uwagę ludzki aspekt sprawy, komisja uważa, że dokonany podział budynków między gminą a prywatnym właścicielem jest krzywdzący dla wnioskodawcy. UMiG powinien w jak najkrótszym terminie rozwiązać zaistniały problem, satysfakcjonując p. Henryka Dolacińskiego.
  ST


  ZATWIERDZONO HERB SZUBINA
  Pelikan z rozpostartymi skrzydłami
  Szubińscy radni zatwierdzili herb miasta. Szubin będzie symbolizował pelikan stojący w gnieździe z rozpostartymi skrzydłami, karmiący trzy pisklęta. Na piersi pelikana widnieją trzy krople krwi. Radni zatwierdzili także flagę oraz pieczęć.
  Herb Szubina oraz flaga zostały opracowany przez Lecha Tadeusza Karczewskiego w czerwcu 2004 roku pod kierunkiem Jana Pakulskiego. Z kolei pieczęć powstała trzy miesiące wcześniej, w marcu. Herby muszą nawiązywać do dawnych, historycznych wzorców. Pelikan siedzący w gnieździe z trzema pisklętami to godło szlacheckiego rodu Nałęczów. Pelikan stanowił popularny motyw w średniowiecznej sztuce sakralnej. Symbolizował ofiarę Chrystusa i jego bezgraniczną miłość do człowieka.
  MB


  KONKURS W WIEJSKIM DOMU KULTURY W POTULICACH
  O "Tańczącego słonia"
  Dużą rzeszę uczestników i sympatyków tańca towarzyskiego zebrał III Powiatowy Konkurs Tańca Disco o tańczącego słonia, który odbył się w Wiejskim Domu Kultury w Potulicach. Organizatorem konkursu był Nakielski Ośrodek Kultury i instruktorka tańca disco Kamila Bomba.
  Komisja oceniająca w składzie której oprócz Kamili Bomby między innymi była jeszcze dyrektorka WDK Potulice Joanna Nowicka miała twardy orzech do zgryzienia, gdyż poziom zawodów był bardzo wysoki. W niektórych kategoriach potrzebne były również dogrywki, aby wyłonić kolejność zawodniczek.
  Turniej odbywał się w kilku kategoriach. W każdej z nich dziewczyny, aby zwyciężyć dawały z siebie wszystko. Najliczniej obsadzona była konkurencja Disco Solo. Młodzi tancerze również mogli zaprezentować się w duetach, mini formacjach i formacjach. Organizatorzy imprezy byli bardzo zadowoleni frekwencją uczestników i sympatyków, którzy wspaniale dopingowali wszystkie uczestniczki. W konkursie głównie występowały dziewczyny, było jednak dwóch chłopaków, którzy także dobrze się prezentowali na parkiecie. Organizatorzy wyrazili nadzieję, że coraz więcej będzie chłopców w zespołach tanecznych. W poszczególnych kategoriach zwyciężyli:
  Disco Solo do lat 11
  1. Klaudia Kopras
  2. Karolina Tojza
  3. Sylwia Marchewka
  4. Agnieszka Szołtun
  5. Jagoda Marszałek
  6. Agata Krawczyk
  7. Anita Kufel
  Disco Solo od 12 do 15 lat
  1. Natalia Kocemba
  2. Paulina Mrowińska
  3. Anna Fuerst
  4. Magda Pęczkowska
  5. Paulina Stróżyńska
  6. Karolina Jorka
  Disco Solo powyżej 15 lat
  1. Kinga Radziejewska
  2. Marzena Guć
  3. Paulina Taczkowska
  Disco Duety do lat 11
  1. Sylwia Marchewka i Agata Krawczyk,
  2. Klaudia Kopras i Jagoda Marszałek
  3. Paulina Rosińska i Ewelina Banach
  4. Paulina Ocetkiewicz i Paulina Marciniak
  Disco Duety do 15 lat
  1. Natalia Kocemba i Anna Fuerst
  2. Klaudia Donaj i Ewa Łukaszczuk
  3. Karolina Jorka i Magdalena Pęczkowska
  4. Natalia Kowalska i Marta Kubińska
  5. Paulina Stróżyńska i Agata Szołtun
  Disco Mini Formacje do 11 lat
  1. "Iskierki" z Nakła
  2. "Algaro Junior" z Szubina
  3. "Bellissima" z Kowalewa
  Disco Mini Formacje od 12 do 15 lat
  1. "Iskra" z Nakła
  2. "Fantazja" z Potulic
  3. "Algaro" z Szubina
  4. "Finezja" z Mroczy
  5. "Bellico" z Szubina
  Disco Formacje do lat 15
  1. "Iskra" z Nakła
  2. "Algaro" z Szubina
  3. "Iskierki" z Nakła
  4. "Bellissima" z Kowalewa
  5. "Błysk" z Nakła
  6. "Algaro Junior" z Szubina
  Formacja powyżej 15 lat
  1. "Finezja" z Mroczy
  2. "Pawer" z Trzeciewnicy
  3. "Spin" z Paterka.
  Wszyscy uczestnicy otrzymali słodkie upominki oraz pamiątkowe dyplomy, a zwycięzcom przyznano okazałe nagrody, medale, puchary oraz dyplomy.
  Każdy z uczestników po zakończeniu imprezy miał uśmiech na twarzy. Nie tylko ci, którzy zajęli pierwsze miejsca, była to bowiem dobra okazja do tego aby pokazać szerszej publiczności swój taneczny talent.  ARCHIWUM