NUMER 26 (27 czerwca 2007 r.)
PRZEKSZTAŁCENIE SZPITALA W NAKLE - RADNI GM. MROCZA ZA „NIE”
„To kuriozum, to skandal”
Radni gminy Mrocza negatywnie zaopiniowali likwidację - przekształcenie Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Nakle. Jest to opinia tak zwana nie wiążąca dla organizatorów transformacji nakielskiego szpitala czyli dla władz powiatu nakielskiego.
Radni zajęli się tą sprawą podczas sesji rady miejskiej w środę, 20 czerwca. Zanim doszło do głosowania, krytykowano władze powiatu nakielskiego za to, że nikt mimo wcześniejszych zaproszeń nie przybył na sesję do Mroczy aby wyjaśnić sprawę przekształcenia szpitala w Nakle oraz w Szubinie.
Szczególnie ostro piętnował takie zachowanie były starosta nakielski Piotr Hemmerling (obecnie wiceburmistrz Mroczy). - To kuriozum, to skandal, że nikt z władz powiatowych w Nakle nie znalazł czasu, aby przybyć na sesję do Mroczy i wytłumaczyć nam na czym dokładnie będzie polegać to przekształcenie - mówił.
- Nie chcę się wymądrzać, ale z racji stanowiska zajmowanego kiedyś mam pewną wiedzę o takich sprawach - dodał. Hemmerling wyraził obawę, że w najbliższej przyszłości nakielski szpital może być tworem kadłubowym. W ten sposób dał do zrozumienia, że większość oddziałów będzie w Szubinie, a w Nakle pozostanie ich bardzo mało. Wyraził obawy, że powiat nakielski nie będzie miał wiele do powiedzenia w radzie nadzorczej firmy, zarządzającej szpitalami w Nakle i Szubinie.
- Słyszałem, że firma Know How ze Szczecina będzie miała 80 procent udziałów, więc to ona będzie decydować o losie szpitali w Nakle i Szubinie - stwierdził Hemmerling.
- Kupiła te 80 procent udziałów za około 450 tysięcy złotych - dodał. Słów krytyki nie szczędził także mrotecki burmistrz Wiesław Gozdek, który jest członkiem rady społecznej przy nakielskim szpitalu.- Myślę, że przekształcenie SP ZOZ w Nakle to temat bardzo istotny. Moim zdaniem nieodpowiedzialne ze strony władz powiatu nakielskiego jest nie przybycie nikogo na sesję w Mroczy - powiedział burmistrz Gozdek. - Nie kwestionujemy jako samorządowcy idei przekształcenia bo czas jest taki, że pewne struktury z przeszłości trzeba modyfikować dla lepszej jakości świadczonych usług medycznych. Jednak to podejście władz powiatu jest dalece lekceważące - dodał.
Radny Arkadiusz Lange stwierdził, że firma Know How ze Szczecina będzie tylko zarządzała służbą zdrowia w powiecie nakielskim. Nie przejmie gruntów i budynków.
- Przypatrzyłem się dobrze tej firmie. Zajrzałem do internetu i zgromadziłem wiele danych o niej - stwierdził Lange. - Całe szczęście, że firma nie przejmie gruntów i budynków szpitalnych oraz ich wyposażenia, bo wówczas musiałaby zapłacić od 15 do 20 milionów złotych - powiedział Piotr Hemmerling.
Członek zarządu powiatu nakielskiego Zbigniew Sabaciński powiedział nam, że nie było oficjalnego zaproszenia ze strony władz Mroczy na sesję rady miejskiej. - Owszem mówiono o tym podczas posiedzenia rady społecznej szpitala, ale było to tylko takie ogólnikowe stwierdzenie - wyjaśnił Sabaciński. - Żadne pismo z zaproszeniem do nas nie dotarło - dodał.
ST
GROŹNY POŻAR W PATERKU
Straty na 1.300.000 złotych
W czwartek, 21 czerwca, przy ul. Przemysłowej w Paterku wybuchł groźny pożar. Doszło do niego w godzinach nocnych, o. 2.35. Spaliły się materiały odpadowe oraz maszyny i urządzenia. Straty szacuje się na 1.300.000 zł.
Zgłoszenie o pożarze Komenda Powiatowa PSP w Nakle otrzymała o godz. 2.30. Na miejsce zdarzenia przybyły dwa zastępy gaśnicze z Jednostki Ratowniczo - Gaśniczej Nakło. W ogniu znalazła się cała hałda materiałów odpadowych takich jak śmieci, papiery, odpady motoryzacyjne, drewno oraz znajdujące się w sąsiedztwie maszyny i urządzenia. Zagrożone przerzuceniem ognia były budynki produkcyjno-magazynowe, w których znajdowały się zbiorniki z olejem napędowym. Podjęto decyzję podania tak zwanych dwóch prądów wody w obronie zagrożonego budynku i zbiorników. Pozostałe jednostki, które dojechały na miejsce zdarzenia podawały prądy wody w natarciu na paląca się hałdę oraz na maszyny i urządzenia.
Ponadto na tzw. piaskowniku w Rozwarzynie postawiono profilaktycznie zaporę z balotów słomy w celu zabezpieczenia cieków wodnych przed zanieczyszczeniem substancjami ropopochodnymi.
Straty poniosła firma zajmująca się przetwarzaniem i utylizacją odpadów „ROBAC” w Paterku. Przyczyny pożaru zbada biegły z dziedziny pożarnictwa.
MB
MANDATY ZA PRZEKRACZANIE PRĘDKOŚCI
Fotoradar powróci
Jeszcze w bieżącym roku strażnicy miejscy z Mroczy będą namierzać fotoradarem niesfornych kierowców. Oczywiście łamiący przepisy zostaną ukarani mandatami karnymi. To efekt między innymi nowelizacji prawa o ruchu drogowym.
- Pod koniec maja spotkaliśmy się z przedstawicielami firmy Meron, która kiedyś świadczyła nam usługi w zakresie kontroli radarowej - wyjaśnił mrotecki burmistrz Wiesław Gozdek. - W świetle zapisów ustawowych mamy trochę rozszerzoną kompetencję co do kontroli pojazdów fotoradarem. Będziemy wprowadzać to w życie. Przygotowujemy już zamówienie publiczne na to - dodał.
Fotoradar może namierzać kierowców już w lipcu. Ustawiany będzie przede wszystkim na terenach zabudowanych, gdzie będzie wychwytywać kierowców osiągających nadmierną prędkość. Ma być ustawiany między innymi we wsi Witosław, gdzie kierowcy nagminnie łamią prawo i za szybko przejeżdżają mimo znaków drogowych ustawionych na rogatkach tej miejscowości.
ST
FIRMA ZE SZCZECINA
Zarząd wybrał
Firma ze Szczecina zajmie się prywatyzacją szpitali w Nakle i Szubinie. Tak zdecydował zarząd powiatu nakielskiego.
Zarząd wybrał Zakład Usług Konsultingowych Know How w Szczecinie. Aktualnie przygotowywana jest umowa. Firma w ciągu 3 miesięcy opracuje program restrukturyzacji i plany wykorzystania bazy obydwu szpitali. Nazwa nowego podmiotu zarządzającego obydwoma szpitalami będzie najprawdopodobniej brzmiała „Nowy Szpital w Nakle i Szubinie”. Siedzibą firmy będzie Nakło.
Firma ze Szczecina ma swoją stronę internetową. Podaje na niej, że działa na polskim rynku medycznym od 1992 roku. Od początku istnienia jej celem jest wspomaganie służby zdrowia w procesie transformacji i wspieranie samorządów w realizacji nadzoru właścicielskiego nad podległymi im zakładami. Specjalizuje się między innymi w obsłudze procesów komercjalizacji (przekształcania SP ZOZ w spółki prawa handlowego), prywatyzacji polegającej na tworzeniu nowych podmiotów (w tym z mieszanym kapitałem publiczno-prywatnym). Przejmie 900 udziałów o wartości 500 złotych każdy w „Centrum Medycznym w Szubinie im. Janusza Korczaka”. Członkowie zarządu powiatu nakielskiego uważają, że to trafny wybór. Ich zdaniem, firma jest wiarygodna, gdyż z powodzeniem zarządza kilkoma szpitalami, między innymi w Policach, Wschowej, Skwierzynie i Świeciu.
Kilka lat temu przeprowadzała ona tak zwany audyt pełny dotyczący publicznej służby zdrowia na terenie powiatu nakielskiego. - Ówczesna diagnoza tej spółki brzmiała, że dwa szpitale w powiecie nakielskim to za dużo - wyjaśnił były starosta nakielski Piotr Hemmerling.
ST
TŁUMNIE NA PLACU „SŁODKIEJ” FABRYKI
Piknik z okazji Dnia Cukrownika
W piątek, 22 czerwca, na terenie Cukrowni Nakło odbył się piknik. Wzięło w nim udział około 500 osób.
Organizatorem festynu była dyrekcja cukrowni wspólnie z zarządem związku zawodowego tej fabryki. Okazją był przypadający 21 czerwca Dzień Cukrownika. Na piknik przybyły rodziny pracowników nakielskiej cukrowni oraz osoby kiedyś w niej zatrudnione - emeryci.
Organizatorzy spodziewali się przybycia 600 osób i na przyjęcie tylu ludzi się przygotowano. Ostatecznie liczba uczestników była nieco mniejsza - około 500 osób. Zadbano o to aby nikt się nudził. Były konkursy dla dzieci i dorosłych. Dorośli obejrzeli kabaret. Była też muzyka, przy której tańczono. Zabawa trwała do białego rana. Należy nadmienić, że organizatorzy pikniku zaprosili byłych pracowników cukrowni. Był to ładny gest z ich strony.
ST
FESTIWAL SZTUK REJS 2007
Promocja dziedzictwa kulturowego
W czwartek, 21 czerwca, w Potulicach odbyło się otwarcie Galerii Sztuki Piękne Wnętrze. Był to wernisaż malarstwa, grafiki, rzeźby i fotografii artystów bydgoskich. Odbył się on w ramach Festiwalu Sztuk REJS 2007. Autorem projektu jest Henryk Narewski.
Swoje prace w salonie meblarskim w Potulicach zaprezentowali: Michał Cander, Andrzej Fedder, Henryk Fedder, Elżbieta Hyciek, Zbigniew Jastrowski, Krzysztof Kacprzak, Aleksandra Kaszowska, Jacek Piątka, Witold Stanisław Kozak, Ewa Miller, Danuta Nawrocka, Andrzej Makowski, Grzegorz Pleszyński i Aneta Śramska-Piątek. Po wernisażu odbył się koncert Bella provincia - piosenki z pierwszej ręki w wykonaniu zespołu The Ślub pod kierownictwem Wacława Węgrzyna.
W 2001 roku środowisko artystyczne współpracujące z Bydgoską Delegaturą Polskiego Stowarzyszenia Edukacji Plastycznej po raz pierwszy podjęło się organizacji interdyscyplinarnego przedsięwzięcia artystycznego pn. Wystawa Sztuki Współczesnej REJS 2001. Od tego czasu odbyło się sześć edycji REJSU różniących się zakresem i intensywnością działań. Głównym celem tego przedsięwzięcia jest zbliżanie kultur i narodów europejskich oraz tworzenie nowych, wartościowych idei i faktów artystycznych. Ważnym zadaniem REJSU jest promowanie dziedzictwa kulturowego i walorów krajobrazowych regionów, które w naturalny sposób łączy transeuropejska droga wodna E-70. W trakcie dotychczasowych sześciu edycji REJSU zrealizowano wiele ważnych projektów artystycznych. REJS przyczynił się także do powstania nowych inicjatyw w bydgoskim środowisku artystycznym. Między innymi stał się inspiracją do utworzenia w 2005 roku Bydgoskiego Stowarzyszenia Artystycznego - interdyscyplinarnej organizacji skupiającej twórców polskich i zagranicznych, którzy reprezentują różne dziedziny i środowiska. Od 2006 roku organizatorem REJSU jest właśnie Bydgoskie Stowarzyszenie Artystyczne.
Festiwal Sztuk REJS 2007, odbywa się w ważnych miejscach dla kultury regionu Pomorza i Kujaw. Imprezy odbywają się w czterech „portach” - Sztuki, Poetyckim, Muzycznym i Fotograficznym. Nowością jest Port Folklorystyczny, który ma przypominać o korzeniach sztuki, muzyki i literatury tkwiących w kulturze regionów, będącej źródłem inspiracji dla wielu współczesnych twórców.
Patronat honorowy nad przedsięwzięciem objął prezydent Miasta Bydgoszczy Konstanty Dombrowicz.
Dzięki projektowi, który obejmuje szlaki wodne naszego województwa, można podziwiać urokliwe zakątki Doliny Noteci, Kanału Bydgoskiego oraz Doliny Dolnej Wisły.
MB
ZEBRANIE „SZLAKU PIASTOWSKIEGO”
Gmina Kcynia interweniuje
W czwartek, 21 czerwca, przedstawiciele gminy Kcynia uczestniczyli w Walnym Zgromadzeniu Sprawozdawczym Stowarzyszenia Organizacja Turystyczna Szlak Piastowski. Kcynianie dociekali m.in. o to czy planowane jest dalsze znakowanie szlaku i czy obejmie ono w szerszym zasięgu Kcynię.
W zebraniu wzięli udział wiceburmistrz Kcyni Arkadiusz Stachowiak i podinspektor Hanna Gordon. Obrady otworzył przewodniczący zarządu Bogusław Rzyski, który przedstawił sprawozdanie merytoryczne zarządu stowarzyszenia. Komisja Rewizyjna przekazała informacje dotyczącą sprawozdania z wykonania budżetu w 2006 roku, programu działania Zarządu i projektu budżetu na 2007 r.
Wiceburmistrz Kcyni zgłosił trzy postulaty. Jeden z nich dotyczył objęcia Kcyni na szlaku piastowskim. Zainteresowanie wzbudziła też kwestia braku w materiałach promocyjnych stowarzyszenia części opisowej dotyczącej gminy Kcynia. Na stronie internetowej stowarzyszenia nie zamieszczono żadnych informacji dotyczących miasta i jego okolic. Wiceburmistrz pytał też czy Zarząd zabiega o fundusze z Unii Europejskiej i innych organizacji?
Szlak piastowski to unikatowy i wyjątkowy szlak wśród setki innych. O jego niepowtarzalności świadczą zabytki kultury materialnej nagromadzone wzdłuż jego przebiegu. Zabytki od powstania polskiej państwowości, aż po czasy współczesne. Szlak przebiega przez dwie historyczne dzielnice Polski: Wielkopolskę i Kujawy. Kcynia stanowi jedną z miejscowości wchodzących w jego skład.
MB
WYNIKI EGZAMINÓW DLA GIMNAZJALISTÓW W POWIECIE NAKIELSKIM
Słabe wyniki - dają do myślenia
Gimnazjaliści powiatu nakielskiego należą do grupy uczniów, która zdała egzamin końcowy najsłabiej w Polsce.
Utrwaliła się prawidłowość, że szkoły naszego powiatu w większości źle uczą nasze dzieci. Znajdujemy się w samej końcówce w województwie kujawsko-pomorskim. A te z kolei należy do najsłabszych w Polsce. Dość powiedzieć, że z części humanistycznej testu zaledwie trzy szkoły osiągnęły wyniki lepsze od średniej krajowej. Nieco lepiej wypadła część humanistyczna. Tu pięć szkół miało średnią lepszą od krajowej.
Zadziwiającą informacją jest to, że najlepsze wyniki osiągnęła młodzież szkół w Ślesinie i Paterku. Warunki nauki w obu tych placówkach są bardzo trudne. Szkoła w Paterku boryka się z ogromnymi problemami lokalowymi. W Ślesinie dochodzi do tego brak sali gimnastycznej. Warto tu wspomnieć, że ówczesni radni za olbrzymie pieniądze z obligacji zamiast np. sali w Ślesinie woleli wybudować drogę z zatoczką do zawracania do budowanego wtedy tam domu przewodniczącego rady Henryka Podejki.
Zatrważająco niskie są wyniki Gimnazjum nr 3 w Nakle. Szkoła ta przed laty, jeszcze jako podstawówka była zdecydowanym prymusem w Nakle. Teraz stała się najsłabszą w gminie. Lepszą od niej są poza Ślesinem i Paterkiem także Występ i Potulice.
- Nie mogę się w tej chwili do niczego odnieść, bo nie znam jeszcze oficjalnych wyników egzaminów - odpowiedziała nam dyrektorka nakielskiej oświaty Alicja Jaranowska pytana o przyczyny takich wyników.
Inne nastroje panują w Ślesinie: - Bardzo cieszymy się z wyników osiągniętych przez naszych uczniów. Szczególnie cieszy nas dobry wynik z części matematyczno-przyrodniczej - powiedział nam nowo wybrany dyrektor ślesińskiej szkoły Paweł Mistrzak. - Dobre tegoroczne wyniki stawiają nam także wyzwanie by i w przyszłym roku powtórzyć ten sukces - dodał.

MB
W ZS DZIEWIERZEWO
Wstydliwe osiągnięcia szkoły?
W podanych wyżej wykresach brakuje wyników Gimnazjum w Dziewierzewie. Dyrektorka szkoły Lucyna Bursztynowicz odmówiła nam ich podania.
- Chcę uniknąć zbytecznych komentarzy na temat niskiej średniej - oświadczyła. - W związku z tym nie będę informować mediów o tych wynikach - dodała.
Można mieć nadzieję, że w końcu wyniki w Dziewierzewie będą kiedyś na tyle dobre, że będziemy mogli je podać razem z innymi.
MB
WIATRAKI W GMINIE MROCZA
Lokalizacja nieznana
Mroteccy urzędnicy jeszcze nie otrzymali informacji, w których miejscach powstaną farmy wiatrakowe. - Myślę, że konkretne informacje dostaniemy pod koniec czerwca - wyjaśnił mrotecki burmistrz Wiesław Gozdek.
Przypomnijmy, że firma z Warszawy „RELAX Wind Park IV” chce wybudować siłownie wiatrowe na terenie gminy Mrocza. Mają powstać dwie tak zwane farmy wiatrakowe. Każda z nich ma liczyć po 24 wiatraki. Ich moc ma się wahać od 1 do 3 megawatów. Skorzystają na tym właściciele gruntów, gdzie siłownie zostaną wybudowane. Będą bowiem pobierać czynsz dzierżawny.
Gmina Mrocza też skorzysta na takiej inwestycji. Do gminnej kasy będzie bowiem wpływać podatek - 2 procent wartości (kosztu inwestycji).
ST
W SPRAWIE SZPITALA W NAKLE
Czy wyrażą aprobatę?
W środę, 27 czerwca, w Urzędzie Miejskim w Kcyni po raz kolejny spotkają się radni gminy Kcynia. Poza stałymi częściami sesji takimi jak przyjęcie porządku obrad radni podejmą kilka uchwał.
Do najważniejszych z nich z pewnością będzie można zaliczyć uchwałę o wyrażeniu opinii o projekcie uchwały Rady Powiatu w Nakle o likwidacji nakielskiego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej.
To już kolejna tego typu uchwała podczas sesji samorządów gminnych powiatu nakielskiego. Wcześniej bowiem ten projekt opiniowali radni z Mroczy. Wyrazili oni swoją dezaprobatę podczas głosowania. Nie poparli projektu.
Jedną z uchwał jest kwestia zabezpieczenia środków finansowych na poręczenie kredytu zaciągniętego przez Fundację „Partnerstwo dla Krajny i Pałuk”.
Sesja odbędzie się w sali posiedzeń Urzędu Miejskiego w Kcyni. Jej początek - godz. 10.00.
GOŚCIE Z AUSTRII I HOLANDII W I LO W NAKLE
Cztery dni w Nakle
W dniach 18-21 czerwca w nakielskim I LO im. B. Krzywoustego gościła grupa 8 uczniów i 4 nauczycieli z Austrii i Holandii. Była to wizyta robocza w ramach programu Socrates-Comenius, w którym nakielskie liceum uczestniczy już ósmy rok.
Obecnie młodzież i nauczyciele z Nakła współpracują ze swoimi partnerami ze szkoły średniej w Mattersburgu (Austria) oraz ze szkoły średniej w Hellevoetsluis (Holandia). W ramach tej współpracy uczniowie, pod opieką nauczycieli, tworzą prezentacje multimedialne, filmy oraz prace pisemne w języku angielskim na temat komunikowania się. Jest to jeden z podtematów obliczonej na trzy lata współpracy w projekcie Europe Connected (Połączona Europa).
Najaktywniejsi w projekcie uczniowie mają szansę odwiedzić szkoły partnerskie w Austrii i Holandii. Niestety nie jest to program wymiany i w wizytach takich, które organizowane są zwykle co pół roku, uczestniczyć może zazwyczaj tylko dwóch, najbardziej aktywnych w projekcie uczniów z każdej szkoły.
W trakcie obecnej wizyty, uczniowie Krzywoustego z większości klas mogli wysłuchać wykładu w języku angielskim na temat migracji, który wygłosił przybyły z Holandii nauczyciel Peter Doeleman. Natomiast uczniowie zaangażowani w projekt uczestniczyli we wspólnych, międzynarodowych warsztatach oraz wielu nieformalnych spotkaniach. Odbyła się też wycieczka do Torunia dla uczniów i nauczycieli z zagranicy oraz goszczących ich uczniów I LO.
Podczas wizyt roboczych w ramach programu Socrates-Comenius, nauczyciele otrzymują środki pieniężne z agencji programu na zamieszkanie w hotelu, natomiast uczniowie zatrzymują się u rodzin swoich rówieśników. Dzięki temu mogą oni poznać lepiej kraj, w którym goszczą, zaprzyjaźnić się ze swoimi gospodarzami oraz poćwiczyć języki obce.
Ostatnia wizyta gości zagranicznych w Nakle nie mogłaby się odbyć, gdyby nie pomoc ze strony rodziców uczniów nakielskiego ogólniaka, którzy ze staropolską gościnnością przyjęli w swoich domach młodych ludzi z zagranicy.
Organizatorzy spotkania pragną podziękować za pośrednictwem gazety następującym osobom: Małgorzacie i Wojciechowi Karczewskim z Nakła, Małgorzacie i Józefowi Smurawa z Osieka, Annie i Stanisławowi Nowakom z Kcyni, Alinie i Andrzejowi Czerwińskim z Nakła, Annie i Waldemarowi Jędryczka z Nakła, Halinie i Markowi Siejna z Nakła oraz Danucie i Andrzejowi Lewandowskim z Paterka. Podziękowania należą się także wydziałom promocji Urzędu Miasta i Gminy w Nakle oraz Starostwa Powiatowego w Nakle za przekazane gościom zagranicznym materiały promujące nasze miasto i powiat.
Andrzej Otto, Lucyna Majcher
nauczyciele LO
BY UJRZEĆ POCIĄG
Kierowcy wysiadają z samochodów
- Wysłaliśmy pismo do PKP i będziemy monitować w sprawie zarośniętych przejazdów kolejowych na trasie Nakło - Chojnice - wyjaśnił mrotecki burmistrz Wiesław Gozdek. - Chodzi o przejazdy w obrębie gminy Mrocza - dodał.
Temat wywołał sołtys Kaźmierzewa Kazimierz Musiał. Wyjaśnił, że trudno jest bezpiecznie przejechać na skrzyżowaniach dróg z torami na drodze między Kaźmierzewem a Witosławiem oraz Kaźmierzewem a Orlem. Widoczność zasłaniają przede wszystkim krzaki, a także chwasty.
Nadmieńmy, że na trasie Nakło - Chojnice od kilku lat nie kursują pociągi pasażerskie. Nie znaczy to jednak, że nie ma tam ruchu. Od czasu do czasu przejeżdżają lokomotywy ciągnące składy towarowe. Są to sporadyczne ruchy, ale jednak są. Kierowcy samochodów podjeżdżający do przejazdów kolejowych muszą zachować szczególną czujność. Nie dość, że nie widzą nadjeżdżających pociągów z powodu krzaków to jeszcze nie słyszą ich odgłosu. Piesi i rowerzyści są w dogodniejszej sytuacji. Mogą usłyszeć łoskot zbliżającego się pojazdu szynowego.
- Kierowcom aut pozostaje wyjście z samochodu na tory i sprawdzenie czy nie nadjeżdża pociąg - skarżył się podczas sesji Rady Miejskiej w Mroczy sołtys Kaźmierzewa.
ST
PREZENTACJE MINIATUR TEATRALNYCH W ŻNINIE
Udany występ Agnowy
Teatr Agnowa z Nakielskiego Ośrodka Kultury wystąpił 15 czerwca na Trzecich Pałuckich Prezentacjach Miniatur Teatralnych COŚ 2007 w Żninie. Przedstawienie Agnovy zostało nagrodzone przez jurorów jedną z pięciu równorzędnych nagród głównych. Ponadto każdy z jurorów przyznawał indywidualną nagrodę aktorską. Jacek Małachowski swoją nagrodą uhonorował nakielankę Agatą Bińkowską.
Festiwal potrwał dwa dni. Został zorganizowany przez żnińskie Stowarzyszenie „MY” Ruch Społeczny. W festiwalu uczestniczyło ponad dwadzieścia teatrów dziecięcych i młodzieżowych z Pałuk, Krajny, Kujaw i Wielkopolski. Spektakle oceniało jury w składzie: Jan Kasper, Renata Rybacka, Jacek Małachowski i Krzysztof Kołodziejczak. Teatr Agnova pokazał spektakl „Ole Zmruż-Oczko” według tekstów H. Ch. Andersena, w reżyserii Jerzego Weltera. Wystąpili: Agata Bińkowska, Ewelina Jędrychowska, Ewelina Nowak, Kamil Nowak, Żaneta Nowak oraz Agata Piasecka. Zyskał on aprobatę wśród jurorów. Teatr Agnova powstał w NOK-u przed trzema laty. Od jesieni 2005 do marca 2007 działał pod opieką Liceum Ogólnokształcącego im. B. Krzywoustego w Nakle. Tam też przed rokiem odbyła się premiera „Ole Zmruż-Oczko”. Wiosną teatr powrócił do NOK-u, dokąd zaprasza młodzież chętną do współpracy z teatrem. Regularne próby i warsztaty aktorskie zespół wznowi w NOK-u od września 2007.
MB
POŻEGNANIE ROKU W NAKIELSKIM „DONALDZIE”
Już wakacje!!!
W minionym tygodniu przedszkolaki z nakielskiego „Donalda” żegnały rok szkolny 2006/2007. Miło wspomnieć, że upłynął on pod znakiem wielu ciekawych imprez i uroczystości przedszkolnych.
We wtorek, 19 czerwca, przedszkolne mury żegnały 5-letnie dzieci. Z tej okazji rodzice dzieci wraz z wychowawczynią Magdaleną Burchardt przygotowali grilla. Przy pieczeniu kiełbasek wszyscy wspominali miniony rok.
Dzień później swoją uroczystość miały najmłodsze dzieci 3-, 4-latki. Pogoda sprzyjała, więc odbyła się ona w ogrodzie przedszkolnym. I tutaj nie zabrakło słodkiego poczęstunku, o który zadbali rodzice dzieci oraz wychowawczyni Katarzyna Geppert, a także Agnieszka Kamińska.
Na dzieci czekały również niespodzianki przygotowane przez panią dyrektor. Za udział w życiu przedszkolnym otrzymały dyplomy oraz maskotki.
W piątek, 22 czerwca, swoje tradycyjne zakończenie zorganizowała „zerówka” pod opieką Ani Kotowskiej i Justyny Woźnej. Dzieci przygotowały ciekawy program artystyczny, na którym podziękowały wszystkim pracownikom „Donalda” za trud włożony w ich nauczanie i wychowanie. Wyrazem uznania były wręczone wiązanki kwiatów. Do podziękowań włączyli się rodzice. Po części oficjalnej wszyscy udali się do ogrodu przedszkolnego na słodki poczęstunek, który przygotowali rodzice 6-latków.
Czas mijał na wspomnieniach. Ciężko było się rozstawać z przedszkolnymi murami, które we wrześniu przywitają nowych przedszkolaków.
Katarzyna Geppert,
nauczycielka
PRACOWNICY NAKIELSKIEJ CUKROWNI UHONOROWANI
„Zasłużeni dla Rolnictwa”
W czwartek, 21 czerwca, w Ośrodku Doradztwa Rolniczego w Minikowie odbyła się uroczystość, podczas której kilkunastu pracownikom Oddziału Krajowej Spółki Cukrowej „Cukrownia Nakło” wręczono odznaczenia „Zasłużony dla Rolnictwa”. Przyznane one zostały przez Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi.
W imieniu ministerstwa wręczyła je wicewojewoda kujawsko-pomorski Marzena Drab, a w ceremonii uczestniczyli m.in. prezes zarządu KSC Polski Cukier S.A. Krzysztof Kowa oraz władze miasta i gminy Nakło które reprezentował zastępca nakielski wiceburmistrz Andrzej Krupiński.
Podczas spotkania wyróżnieni zostali: Andrzej Bojko, Renata Fuerst, Tadeusz Grejczyk, Janusz Jankowski, Elżbieta Nadarzewska, Jan Przybylski, Krzysztof Panfil, Czesław Rabęda, Maria Rogaszewska, Andrzej Stańczyk i Bogdan Tomaszewski.

fot. SŁ - Pracownikom Oddziału Krajowej Spółki Cukrowej „Cukrownia Nakło” wręczono odznaczenia „Zasłużony dla Rolnictwa”
ST
WERYFIKACJA WNIOSKÓW NA ŁAWNIKÓW
Pięć osób w Mroczy
W gminach są powoływane zespoły do spraw opiniowania kandydatów na ławników sądowych Tak postąpiono też w Mroczy.
W skład tego zespołu weszli radni: Romuald Rosiński, Janusz Heymann, Dominik Mikołajczyk i Zbigniew Przybylski, a także sekretarz Miasta i Gminy Mrocza Stefan Kubicki. Grono to przyjmuje między innymi zgłoszenia kandydatów na ławników. Do jego zadań będzie należało też przedstawienie opinii o zgłoszonych kandydatach w szczególności w zakresie spełniania przez nich wymogów określonych w ustawie o sądach powszechnych. - Rada miejska wybierze ławników w październiku bieżącego roku w głosowaniu tajnym - wyjaśnił Stefan Kubicki. - Zanim to nastąpi musi być powołany zespół do przejrzenia dokumentów jakie kandydaci składają w biurze rady. Zespół spotka się od lipca, przez sierpień, po wrzesień - dodał.
ST
ZGINĘLI NA MIEJSCU
Czołowe zderzenie w Zamościu
Nie przeżyły zderzenia czołowego z ciężarówką dwie osoby jadące w samochodzie osobowym marki Volkswagen Polo. Kierowca ciężarówki doznał lekkich obrażeń głowy.
Do tragicznego wypadku doszło w poniedziałek, 18 czerwca, w Zamościu (gm. Szubin). O godz. 3.00 w nocy kierujący volkswagenem polo zjechał na przeciwległy pas jezdni. Volkswagen uderzył czołowo w samochód ciężarowy marki Mercedes. Na miejscu zginęli kierowca i pasażer auta osobowego. W działaniach ratowniczych wzięły udział zastępy z Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej w Szubinie i Ochotniczej Straży Pożarnej w Rynarzewie.
ST
KOSZULKI Z NADRUKIEM
Ma być kolorowo i bezpiecznie
Realizacja podprojektu „Młodzi aktywni dla siebie i regionu” realizowanego przez Fundację Partnerstwo dla Krajny i Pałuk finansowanego ze środków LEADER + jest prawie na półmetku. W ramach projektu Łączy nas Noteć realizowanych jest 16 podprojektów.
Jeden z nich, „Młodzi aktywni dla siebie i regionu”, koordynowany przez Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Wsi Anieliny i Łodzia „Żakus”, dotyczy organizacji zajęć tematycznych dla dzieci i młodzieży w postaci półkolonii letnich. Po ustaleniu procedur konkursowych, przeprowadzeniu szkoleń dla beneficjentów, rozstrzygnięciu konkursu nadszedł czas na podpisanie umów ze zwycięzcami.
10 organizacji i instytucji z terenu powiatu nakielskiego 20 czerwca 2007 r. podpisało umowy i w okresie od 23 lipca do 10 sierpnia będzie realizowało swe projekty organizując półkolonie dla dzieci i młodzieży. Fundacja Partnerstwo dla Krajny i Pałuk przeznaczyła na ten cel łącznie 36 000 zł. Za te pieniądze dzieci będą zwiedzać, brać udział w konkursach, korzystać z basenu, rozwijać swe zainteresowania, odkrywać talenty i poznawać piękno najbliższej okolicy. Łącznie z wypoczynku sfinansowanego ze środków LEADERA + skorzysta około 350 dzieci i młodzieży z terenu powiatu nakielskiego.
Zresztą - będzie to widać gołym okiem, bo wszyscy uczestnicy półkolonii zostaną wyposażeni w kolorowe koszulki z nadrukiem. To jeden z pomysłów fundacji na promocję podprojektu „Młodzi aktywni dla siebie i regionu”. Ma być kolorowo, wesoło, pożytecznie i bezpiecznie!!!
Marietta Błaszkiewicz i Małgorzata Wajer,
koordynatorki projektu
ZAKOŃCZENIE ROKU SZKOLNEGO W „STASZICU”
Zabrzmiał ostatni dzwonek
Rozpoczęły się upragnione wakacje. W piątek, 22 czerwca, uczniowie otrzymali świadectwa. Uroczyste zakończenie roku szkolnego odbyło się również w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych im. Staszica w Nakle.
Na uroczytości obecni byli uczniowie, nauczyciele oraz dyrekcja szkoły. Gościł również starosta nakielski Andrzej Kinderman. Podkreślił on znaczącą wagę szkoły w wychowaniu młodzieży. Zaznaczył, że „Staszic” cieszy się wysoką renomą i poziomem nauczania. Zapowiedział też, że budowa oczekiwanej przez społeczność szkolną sali gimnastycznej rozpocznie się w pierwszym kwartale 2008 roku. - Dołożę wszelkich starań, by prace rozpoczęły się jak najszybciej - zapewnił. Na ten cel z tegorocznego budżetu powiatu nakielskiego przeznaczono 900.000 złotych.
Zakończenie roku szkolnego to okazja by wręczyć nagrody dla uczniów wyróżniających się wysoką średnią. W „Staszicu” otrzymały je Katarzyna Nowaczewska (4,81) oraz Joanna Górna (4,85). Przyznano nagrody książkowe dwóm uczniom za osiągnięcia sportowe: Joannie Nowakowskiej i Tomaszowi Zielińskiemu.
Na zakończenie uroczystości życzenia udanych wakacji złożyły dyrektorka szkoły Alicja Czubak oraz przedstawicielka Rady Rodziców Zofia Nowak.

fot. SŁ - Nagrody dla najlepszych uczniów wręczał starosta nakielski Andrzej Kinderman
MB
PROJEKT HISTORYCZNO - REALIOZNAWCZY DLA UCZNIÓW
Przystanek w Gdańsku
Od kwietnia bieżącego roku roku w Gimnazjum nr 4 w Nakle trwa realizacja projektu historyczno - realioznawczego pt. „Nie bądź Wandą! Polub Niemca! Czyli o trudnej przeszłości i wspólnej przyszłości Polaków i Niemców”.
Zajęcia współfinansowane są przez program „Działaj lokalnie V” Polsko - Amerykańskiej Fundacji Wolności realizowany przez Akademię Rozwoju Filantropii w Polsce i instytucję grantodawczą Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Wsi Anieliny i Łodzia „Żakus”.
- Celem nadrzędnym przyświecającym w realizacji tego zadania są nie tylko wypoczynek i aspekt rekreacyjny, ale również przybliżenie uczestnikom projektu przeszłości historycznej Krajny i terenów sąsiednich (Pomorza i Wielkopolski) w odniesieniu do stosunków polsko - niemieckich od II połowy XIX wieku do zakończenia II wojny światowej - poinformował autor projektu Michał Wiśniewski.
Owe przybliżanie treści historycznych odbywać się będzie głównie na drodze poszukiwań informacji w źródłach naukowych, wycieczek po najbliższej okolicy oraz spotkań ze „świadkami czasu”.
W dobie integracji europejskiej, otwartości na inne kultury, religie i języki, ważne jest również kreowanie wśród młodego pokolenia poczucia przynależności do swojej Małej Ojczyzny poprzez rozbudzanie w nich chęci do poznawania historii i kultury regionu. - Poznanie przez uczestników projektu mechanizmów historycznych, często bardzo tragicznych w skutkach, pozwala budować wspólną, lepszą przyszłość, wolną od rasizmu, ksenofobii i nacjonalizmu - wyjaśnił Michał Wiśniewski.
Podczas pobytu w Gdańsku uczniowie zapoznali się z historią wybuchu II wojny światowej i walkach Polaków w kampanii wrześniowej.
- Budując nowy rozdział w historii Polaków i Niemców tego samego dnia udaliśmy się samolotem na tygodniową wymianę do naszej szkoły partnerskiej w Düsseldorfie - stwierdził Tomasz Bzdawka nauczyciel zaangażowany w projekt.
Najwięcej działań projektowych przewidzianych jest na wakacje.W tym czasie uczniowie zwiedzać będą byłe cmentarze poniemieckie, miejsca pamięci narodowej oraz byłe kościoły ewangelickie.
Uczestnicy projektu stworzą słownik gwary regionu z wpływami języka niemieckiego, odwiedzą Towarzystwo Bambrów w Poznaniu oraz odbędą liczne wycieczki po regionie.
RE
WAKACJE NIE MUSZĄ BYĆ NUDNE
Biblioteka oferuje
Już po raz trzeci Powiatowa i Miejska Biblioteka Publiczna w Nakle organizuje dla dzieci i młodzieży warsztaty literacko-plastyczne. Tegoroczna edycja przebiegać będzie pod hasłem „Dzieci doliny Noteci”.
Warsztaty zainauguruje 10 lipca wycieczka autokarowa, a kolejne zajęcia odbywać się będą w środy w filii dziecięcej w Nakle, w czwartki w bibliotece w Trzeciewnicy. Ich uczestnicy pod kierunkiem artystów plastyków z Bydgoskiego Stowarzyszenia Artystycznego odkrywać będą piękno i walory przyrodnicze doliny Noteci poprzez zabawę i edukację. Zajęcia możliwe są dzięki dotacji Zarządu Województwa Kujawsko- Pomorskiego. Do udziału zapraszamy nie tylko czytelników biblioteki. Wakacje nie muszą być nudne!
Grażyna Ozga
Dyrektorka PiMBP w Nakle
WYCIECZKA DZIECI NIEPEŁNOSPRAWNYCH ZE ŚLESINA
Dzień radości i uśmiechu
Niedawno dzieci niepełnosprawne ze Ślesina wraz z rodzicami, rodzeństwem i przyjaciółmi przeżyły bardzo radośne chwile. Wyjechały wygodnym autokarem do Ośrodka Sportów Konnych w Nowym Ciechocinku.
Podczas swojej wizyty dzieci przeżyły moc atrakcji. Odbywały się bowiem zajęcia profilaktyczne, konkursy, huśtawki, zjeżdżalnie na placu zabaw, przejażdżki konne. Dzieci zwiedziły także mini-zoo z kucykami, kózkami, świnkami i różnorodnym ptactwem. Wielką atrakcją było pieczenie kiełbasek nad ogniskiem i wspólny posiłek. Jednak najbardziej wesoła była wyprawa konnymi tramwajami po Ciechocinku. W drodze powrotnej czekała na dzieci jeszcze jedna niespodzianka. Milusińscy otrzymali paczki ze słodyczami, napojami oraz przyborami do zajęć manualnych.
Organizatorzy oraz rodzice za pośrednictwem „Nakielskiego Czasu” składają serdeczne podziękowania Urzędowi Miasta i Gminy w Nakle oraz zespołowi do spraw profilaktyki przy Zespole Obsługi Oświaty i Rekreacji w Nakle za przyznanie na ten cel dotacji finansowej, dzięki której dzieci niepełnosprawne przeżyły ten niezwykle radosny dzień.
KĄCIK WSPOMNIEŃ
Niebieska koperta ze znaczkiem
„Niech żyją wakacje, niech żyje pole, las i słońce i woda, miłych wakacji czas.”

Nadszedł czas wakacji i wypoczynku dla dzieci i młodzieży szkolnej, ten zawsze oczekiwany i radosny. A jak było przed laty?
Nasze wspomnienia z wakacji zawsze wracają jak bumerang. Różnie spędzaliśmy wakacyjny czas. Wyjeżdżaliśmy najczęściej na kolonie letnie do różnych miejscowości. Te mile wspominamy, bo to nasze dzieciństwo. Gorączkowe przygotowania do wyjazdu. Każde z nas, dzieci miało swoją tekturową walizkę, a w niej niezbędne rzeczy. Aż trudno było ją domknąć. Nareszcie trochę samodzielności, bez nakazu „ubierz to czy tamto”. Zeszyt w kratkę, parę niebieskich kopert z naklejonymi znaczkami i przezorność rodziców, wręcz nakaz „napisz jak tylko przyjedziesz”. Najczęściej pisaliśmy ołówkiem: „Jest tu fajnie, jedzenie dobre, poranną kąpiel bierzemy w jeziorze, chodzimy do lasu... Pani też jest fajna”. Takie słowa zawarte w liście, choć lakoniczne z pewnością czytali nasi rodzice kilkakrotnie. Przeżywali tę rozłąkę, chociaż zdawali sobie sprawę, że jesteśmy pod dobrą, fachową opieką. My też kiedyś czekaliśmy na listonosza, który z uśmiechem wręczał kartkę z pozdrowieniami albo list od naszych dzieci. Cenne te kartki i listy w tytule dużymi literami „Kochani Rodzice, jest nam tu dobrze, przyślijcie trochę pieniążków. Pozdrawiam i całuję”. Warto zachować te archiwalne już kartki, by wspominać to co było dawniej. W letnie wakacyjne dni pisane trochę niedbałym pismem dziesięciolatka. „Pamiętasz - wspomina Zosia -wstążki do włosów zawsze na noc okręcałyśmy wokół poręczy łóżka. Kąpiel w czystym jeziorze, to była prawdziwa frajda. Na kocu wypoczywaliśmy, osuszając mokre ciało. Graliśmy również w kamienie - to taka gra zręcznościowa, w której chwytało się kamienie „dwójki”, „trójki”, „czwórki” i „piątki”. Przy ognisku śpiewaliśmy wyuczone piosenki, których tytuły pamiętam do dzisiaj: „Czarna Natasza”, „Byli raz dwaj Italiano”, „Sekwana”, „Jestem kolonistka” itd... Bardziej odważni koloniści przebrani i umalowani przedstawiali wesołe skecze. „Jajecko masełecko, a dzień dobry ci kumosecko”. Tym wygłupom towarzyszył śmiech i ogólna radość.
Szczególnie zapamiętałam kolonie w Legbądzie i cudowny koncert przy ognisku. Kiedy ogień dogasał, następował długo przez nas oczekiwany moment. Przy ognisku zasiadał wychowawca i kierownik, pan Woś (nauczyciel ówczesnego Technikum Plastycznego w Bydgoszczy). Przed nim na taborecie leżał instrument o niepowtarzalnym brzmieniu i pewnie już w dzisiejszych czasach zapomniany. Była to cytra. Wyczarowana muzyka drżących strun i ten trzaskający ogień to niezapomniany urok zmieszany z zapachem lasu i rechotem żab.

PS. Wszystkim dzieciom i młodzieży szkolnej życzę udanych wakacji, aby radosne przeżycia pozostały długo w waszych wspomnieniach. Piszcie listy, bo waszych słów i ich treść nie zatrze czas.
Eugenia Czyż
IMPREZA RODZINNA NA ŁAZIENKACH
Powitanie lata
Rozpoczęło się oczekiwane przez wszystkich, a szczególnie przez uczniów lato. Tak jak w roku ubiegłym, nad Notecią zaplanowano liczne atrakcje na wakacje. W minioną sobotę na nakielskich Łazienkach odbyło się powitanie lata. Mimo że sobota okazała się deszczowa, nie zabrakło chętnych do zabawy.
Impreza rozpoczęła się o godz. 13.30. Niestety deszcz nie zachęcił nakielan do wzięcia w niej udziału. W godzinach popołudniowych, kiedy pojawiło się słońce, frekwencja się poprawiła. Na Łazienki przybyły całe rodziny, a atrakcji nie zabrakło. Zapewniono rozrywkę zarówno dla dzieci, jak i dorosłych. Najmłodszych jak zwykle przyciągnął plac zabaw. Frajdę sprawiała im dmuchana zjeżdżalnia, a także karuzela. Dzieci mogły wziąć udział też w licznych konkursach z nagrodami ufundowanymi przez Zespół Obsługi Oświaty i Rekreacji w Nakle. Popularnością cieszyły się m.in. konkurencje: bieg ze skakanką, celowanie do dużej piłki, wyścig z obręczami.
Podczas imprezy nie mogło zabraknąć akcentu artystycznego. Wystąpili m.in. zespół OPUS, dzieci ze studia piosenki przy NOK-u. Zainteresowanie wzbudził pokaz mody. Chętni, którzy chcieli podziwiać uroki terenów nadnoteckich drogą wodną, mogli skorzystać z rejsów statkiem „Łokietek”. Na imprezie można było posilić się chlebem ze smalcem, który oferowała przedstawicielka nakielskiego Koła Gospodyń Wiejskich, ubrana w regionalny strój. Z kolei Eugenia Czyż proponowała do przekąski ogórki małosolne. Można było je nabyć za symboliczną złotówkę. Dochód ze sprzedaży przekazany został na rzecz Nakielskiego Ośrodka Kultury.
Imprezę prowadzili Robert Szczepaniak oraz Eugenia Czyż i Józef Rydziński z Radia Nakło.

fot. Krzysztof Baczyński - Lekcji skakania na skakance udzielała dyrektorka ZOOR-u Alicja Jaranowska
MB
ZEBRANO 410 ZŁOTYCH
Na schronisko w Rozwarzynie
Spotkanie z koleżankami i kolegami z licealnej ławy to zawsze przyjemne doświadczenie - wspomnienia ze szkoły, opowieści o obecnym życiu i oczywiście wspólna zabawa. Absolwenci nakielskiego „Krzywoustego”, którzy 11 lat temu skończyli klasę matematyczno-fizyczną z elementami informatyki, przy tej okazji postanowili zrobić coś więcej.
Na ubiegłosobotnim zlocie na polu golfowym w Olszewce, będącym jednocześnie klasowymi trzydziestymi urodzinami, przeprowadzili loterię fantową, w której symboliczne nagrody (koszulka „Życie zaczyna się po trzydziestce” i przewodnik po Grecji) stały się zachętą do ofiarowania datków na schronisko dla zwierząt w Rozwarzynie. Chociaż na imprezie było raptem dwadzieścia parę osób udało się zebrać 410 złotych, które z pewnością przydadzą się psiakom w schronisku.
Łukasz Horodecki
Pole golfowe w Olszewce
W SZUBIŃSKIEJ BIBLIOTECE
Konkurs na książkę lata
Od 1 lipca do połowy września w Rejonowej Bibliotece Publicznej w Szubinie trwać będzie konkurs na książkę lata. Aby wziąć w nim udział wystarczy być czytelnikiem biblioteki, wypożyczyć i przeczytać książkę oraz zagłosować na nią, na kuponie dostępnym w książnicy.
Na kuponie znajdziemy m.in. pięć pól do zakreślenia. im więcej ich zakreślimy tym bardziej nam się książka podoba. W związku z tym, że latem dominuje w Państwa wyborach litera lekka wprowadzamy podział na literaturę piękną i pozostałą. W ten sposób w bieżącym roku zabawa toczyć będzie się w czterech kategoriach bowiem do konkursu zapraszamy także młodych czytelników z oddziału dla dzieci i młodzieży. Tu też wprowadzamy podział na literaturę piękną i inne lektury. Uwaga - każdy czytelnik może głosować tylko raz na jeden konkretny tytuł. Nie ma przeszkód by złożyć wiele kuponów na wiele książek. Jak na konkurs przystało finał uwieńczy wręczenie nagród oczywiście książkowych. Zapraszamy do zabawy!
Dyrekcja RBP Szubin
TANECZNE POŻEGNANIE SZKOŁY
Zakończenie roku w Ludwikowie
W czwartek, 21 czerwca, dzieci klasy VI szkoły podstawowej w Ludwikowie zakończyły pierwszy etap swojego życia. O godzinie 16.00 uczestniczyły na zakończenie roku szkolnego we mszy św.
Po nabożeństwie wraz z wychowawczynią klasy na sali w Ludwikowie uczniowie przygotowali dla rodziców część artystyczną, podczas której to podziękowali rodzicom, nauczycielom oraz dyrektorowi szkoły. Dla nich to zatańczyli poloneza. Następnie wraz z wychowawczynią klasy dzieci zaprosiły rodziców, dyrektora i nauczycieli szkoły na zabawę taneczną. Poprowadził ją Robert Szczepaniak z Radio Nakło.
RE
DWUDNIOWY FESTYN W ROŚCIMINIE
Przewinęło się kilka tysięcy ludzi
Dwa dni trwał festyn promocyjno-rekreacyjny w Rościminie (gm. Mrocza). Była to już dziewiąta edycja tej imprezy pod gołym niebem.
Festyn Rościminiada odbył się w minioną sobotę i niedzielę. Organizatorzy oceniają, że przez te dwa dni przez Rościmin przewinęło się kilka tysięcy ludzi. Pogoda była zmienna. Często niebo pokrywały chmury i padał deszcz. Tak było między innymi tuż przed punktem kulminacyjnym Rościminiady czyli turniejem sołectw. W konkursie tym wystąpiło siedem reprezentacji wsi z terenu gminy Mrocza. Sołectwo Wiele miało dwie drużyny. Zwyciężyła ekipa z Samsieczynka.
Oto klasyfikacja końcowa:
1. Samsieczynek
2. Konstantowo (sołectwo Wiele)
3. Kosowo
4. Kaźmierzewo
5. Wyrza
6. Wiele
7. Drążno.
Rywalizowano w trzech konkurencjach. Były to wyścig rowerowy, spacer farmera i podnoszenie ciężarka. Ta ostatnia konkurencja zastąpiła wyścig na nartach, gdyż te się... „rozleciały”.
W niedzielę prezentowały się koła gospodyń wiejskich z terenu gminy Mrocza. Na ich stoiskach można było skosztować lokalne wyroby kulinarne. Swoje stoisko miał też Krajeński Park Krajobrazowy, który jest częściowo położony na terenie gminy Mrocza. Park ten zorganizował konkursy dla dzieci. Otrzymały one nagrody.
Część kosztów imprezy pokryła fundacja „Partnerstwo dla Krajny i Pałuk”. Ta fundacja dała około 4200 złotych w ramach projektu „Łączy nas Noteć”.

fot. ST - Spacer farmera polegał na przeniesieniu dwóch ciężkich „walizek”
ST
ZAKOŃCZENIE ROKU SZKOLNEGO W SAMOSTRZELU
Trzy wyróżnione gimnazjalistki
W piątek, 22 czerwca, tak jak w całym kraju, uczniowie Zespołu Szkół Ponadopodstawowych w Samostrzelu pożegnali się ze swoją szkołą na dwa wakacyjne miesiące. Dyrektorka, Małgorzata Ciechanowska, w okolicznościowym przemówieniu podkreśliła, że jest to chwila, której wyczekiwaliśmy już od pierwszych dni roku szkolnego.
- Niezwykle szybko upłynęło te 10 miesięcy, kiedy 1.09. rozpoczynaliśmy, dziś już stary rok szkolny. Myślami większość z was jest już daleko stąd. Pozostał nam tylko ostatni, chyba najprzyjemniejszy moment, rozdanie świadectw i nagród, dla tych którzy szczególnie solidnie pracowali - oświadczyła Ciechanowska. Wśród najlepszych znalazły się trzy uczennice klas drugich gimnazjum. Uzyskały one najwyższe noty w szkole i otrzymały nagrody finansowe, a ich rodzice, którzy uczestniczyli w uroczystości - listy gratulacyjne. Najlepsze uczennice ZSP w Samostrzelu to: Laura Walkowiak - średnia ocen 5,40; Agata Dziadosz i Anna Gierczyńska, średnia 5,33.
Ten dzień był wyjątkowy przede wszystkim dla uczniów klas III gimnazjum, którzy zakończyli drugi etap swojej edukacji i żegnali się ze szkołą. Na 103 absolwentów, aż 26 otrzymało świadectwo z wyróżnieniem, a ich rodzice - listy gratulacyjne. Na koniec serdecznie podziękowali oni swoim wychowawcom, którzy opiekowali się nimi przez trzy lata.
- Wszystkim zarówno uczniom jak i nauczycielom, życzymy wspaniałych i bezpiecznych wakacji, z pewnością na nie zasłużyli - podkreśliła dyrektorka.
EM i MC
OKRĘGOWE ELIMINACJE DO III KRAJOWYCH MISTRZOSTW SW
Potulicki ZK bezkonkurencyjny
W sobotę, 24 czerwca, w sali Gimnazjum nr 1 w Paterku rozegrano Okręgowe Eliminacje do III Krajowych Mistrzostw Służby Więziennej z zakresu technik interwencji i samoobrony. W zawodach bezkonkurencyjni okazali się pracownicy Zakładu Karnego w Potulicach.
Impreza, w której oprócz potuliczan wystartowało 9 innych placówek penitencjarnych z niemal całego województwa kujawsko-pomorskiego składała się z czterech konkurencji. Uczestnicy zawodów musieli wykazać się wiedzą podczas testu pisemnego, znajomością zasad pierwszej pomocy medycznej. Musieli umieć celnie strzelać i biegle posługiwać się różnorakimi technikami samoobrony. Nad wszystkim czuwali sędziowie, którzy wyłapywali wszelkie błędy i skrupulatnie oceniali zawodników.
Wyniki turnieju:
1. Zakład Karny z Potulic - 392 pkt
2. Zakład Karny z Włocławka - 387 pkt
3. Zakład Karny z Fordonu - 334 pkt
4. Areszt Śledczy z Torunia i Zakład Karny z Koronowa - 296 pkt
6. Aresz Śledczy z Chojnic - 291 pkt
7. Zakład Karny nr 1 z Grudziądza - 286 pkt
8. Aresz Śledczy z Inowrocławia
9. Aresz Śledczy z Chełmna
10. Zakład Karny nr 2 z Grudziądza - 154 pkt.
MIĘDZYNARODOWE DNI FOLKLORU W NAKLE
Ludowe brzmienie na czasie
We wtorek, 3 lipca, w Nakle rozpoczną się Międzynarodowe Dni Folkloru w ramach IV Regionalnego Przeglądu Zespołów Folklorystycznych im. Zygmunta Kornaszewskiego. Impreza potrwa dwa dni.
Muzeum Ziemi Krajeńskiej w Nakle oraz Nakielski Ośrodek Kultury w Nakle serdecznie zapraszają wszystkich na Międzynarodowe Dni Folkloru w ramach IV Regionalnego Przeglądu Zespołów Folklorystycznych im. Zygmunta Kornaszewskiego. 9 czerwca w Sadkach odbył się już przegląd regionalnych zespołów folklorystycznych z Krajny, Kujaw i Pałuk. Po ubiegłorocznym debiucie międzynarodowego folkloru w Nakle, podczas którego m.in. wystąpił późniejszy zwycięzca Grand Prix Bydgoskich Impresji Muzycznych IBERIA z gruzińskiego Tbilisi, w tym roku organizatorzy występy zagranicznych zespołów rozłożyli aż na dwa dni. Już 3 lipca o godzinie 17.00 w sali kinowo-widowiskowej NOK-u zaprezentują się zespoły muzyki dawnej: białoruski BREWIS z Mińska i znany w Polsce ROCAL FUZA ze Świeradowa Zdrój. Natomiast o godzinie 20.00 w kawiarence letniej Klubu Q10 wystąpi rockowo-jazzowy cypryjski THE OPHIOCHUS GROUP z Nikozji.
Dzień później, a mianowicie 4 lipca, o godzinie 17.00 imprezę rozpocznie występ Młodej Krajny działającej przy NOK. Ponadto wystąpią zespół folklorystyczny oraz chór serbski DIMITRIJE TUCOVIĆ z Belgradu, a także węgierski KARANCS FOLK DANCE GROUP z Karancsapujtö. Międzynarodowe Dni Folkloru w Nakle mogą odbyć się dzięki m.in. wsparciu ze strony Pałacu Młodzieży w Bydgoszczy i dofinansowania ze strony Urzędu Marszałkowskiego w Toruniu.
Sławomir Łaniecki
dyrektor Muzeum Ziemi Krajeńskiej w Nakle
DZIEŃ DZIECKA W SZUBINIE
Wiele atrakcji dla milusińskich
Na szubińskim rynku zjawiła się ogromna ilość dzieci. Dla nich bowiem pracownicy Szubińskiego Ośrodka Kultury zorganizowali imprezę z okazji Dnia Dziecka.
Impreza, która została przeprowadzona wraz z członkami grupy plastycznej Plama’s w ramach projektu „Polubmy artystów” cieszyła się ogromny powodzeniem. Uczestniczyli w niej Jan Makowiecki i jego żona Maria, Krzysztof Wilk, Zygmunt Szot, Natalia Żalińska, Henryk Wojtas i Maciej Jeliński. Podczas spotkania zaprezentowane zostały różne techniki plastyczne. Artyści zachęcili dzieci do wspólnej zabawy.
Na scenie milusińskim zaprezentował się także szubiński kabaret „Meandry” oraz zespoły taneczne „Bailanos” i „Algaro”. Dużym zainteresowaniem cieszyły się też psy Stowarzyszenia Miłośników Psów Zaprzęgowych „Sfora Nakielska”.
ST
CECH RZEMIOSŁ RÓŻNYCH W NAKLE
Walne zgromadzenie członków
Cech Rzemiosł Różnych w Nakle mający swoją siedzibę w Domu Rzemiosła przy ul. ks. P. Skargi 15, zrzeszający jako związek pracodawców: rzemieślników, kupców i innych przedsiębiorców, odbył w poniedziałek, 18 czerwca, sprawozdawcze Walne Zgromadzenie Członków Cechu.
Sprawozdaniami objęta była działalność organizacji w 2006 roku oraz okolicznościowe podsumowanie z okazji 40. rocznicy oddania do użytku budynku Domu Rzemiosła. Zebranie członków Cechu zaszczycili swoją obecnością zaproszeni goście w osobach: Marian Wróblewski - wiceprezes Kujawsko-Pomorskiej Izby Rzemiosła i Przedsiębiorczości w Bydgoszczy, starosta nakielski - Andrzej Kinderman, burmistrz Nakła - Zenon Grzegorek oraz jego zastępca - Andrzej Krupiński, burmistrz Mroczy - Wiesław Gozdek, kierownik inspektoratu ZUS w Nakle - Michał Grembowski, zastępczyni dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy - Małgorzata Jurek, okręgowy inspektor pracy - Krzysztof Adamski, dyrektorka Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Lubaszczu - Dalila Szarszewska, st. posterunkowy Komendy Powiatowej w Nakle - Rafał Skubiszewski.
Jednym z działań rzemiosła jest szkolenie uczniów w zawodach rzemieślniczych.
W zakładach prowadzonych przez członków tej organizacji uczniowie, przyszli fachowcy - czeladnicy i mistrzowie różnych branż , pobierają praktyczną naukę.
Kujawsko-Pomorska Izba Rzemiosła Srebrną Odznaką „Za szkolenie uczniów w rzemiośle” odznaczyła Szymona Karolczaka - prowadzącego Piekarnię w Nakle.
Jednym z punktów Walnego Zgromadzenia było złożenie sprawozdań przez Zarząd Cechu z działalności organizacji w minionym roku. Zarząd Cechu działa w składzie: starszy Cechu - Janusz Bystryk, podstarszy - Henryk Barczykowski, skarbniczka - Regina Grochal, sekretarz - Mirosław Roszko i członkowie Zarządu: Jerzy Gliszczyński, Szymon Karolczak, Marian Kulig. Biuro Cechu prowadzi kierowniczka Stefania Rybarczyk.
W treści sprawozdań Zarząd omówił m.in. przeprowadzony remont i modernizację „pomnika” rzemiosła nakielskiego jakim jest Dom Rzemiosła. Dla wspólnych korzyści organizacji cechowej oraz zrzeszonych członków, Zarząd Cechu podpisał umowę z Kancelarią Radcy Prawnego, która bezpłatnie dla zrzeszonych, udziela porad w tematach dotyczących rzemieślników i przedsiębiorców. W wyniku złożonych sprawozdań, zebrani członkowie Cechu udzielili absolutorium Zarządowi, za jego działalność w 2006 r.
Kolejnym punktem zebrania były zapytania i wnioski do przybyłych gości, w wyniku czego zebrani dowiedzieli się o bieżących sprawach dotyczących prowadzenia działalności gospodarczej , o zmianach w prawie pracy i ubezpieczeniach. Omawiane również były problemy związane ze szkoleniem młodzieży. W konkretnych indywidualnych sprawach rzemieślnicy zostali zaproszeni do siedziby gości celem wyjaśnienia zaistniałych problemów.
Zarząd Cechu chętnie widziałby w swojej grupie wszystkich zainteresowanych tą organizacją , co daje możliwości wymiany uwag i doświadczeń oraz wspólnego działania w kierunku domagania się złagodzenia obciążeń pracodawców, wspominając motto: „w jedności siła”.

W uznaniu zasług i poświęcenia czasu oraz umiejętności dla dobra środowiska rzemieślniczego Związek Rzemiosła Polskiego odznaczył srebrnym medalem im. Jana Kilińskiego „Za zasługi dla Rzemiosła Polskiego”:
 • Bogdana Majewskiego - kamieniarza z Nakła,
 • Gedeona Kaczmarka - elektryka z Trzeciewnicy,
 • Tadeusza Kamińskiego - stolarza z Karnowa,
 • Romana Fohsa - prowadzącego zakład blacharstwa i lakiernictwa pojazdowego w Nakle.

  Kujawsko-Pomorska Izba Rzemiosła i Przedsiębiorczości w Bydgoszczy odznaczyła „Honorową Odznaką Rzemiosła”:
 • Jadwigę Kropińską - fryzjerkę z Nakła,
 • Wiesławę Bruską - fryzjerkę z Nakła,
 • Ryszarda Jakubowskiego - prowadzącego działalność w Ślesinie,
 • Marka Nowaka - tapicera z Sadek,
 • Andrzeja Zamroczyńskiego - prowadzącego elektromechanikę pojazdową w Paterku.
 • RE

  ARCHIWUM